EUROPSKO PRAVO TRŽIŠNE UTAKMICE:
Europsko pravo tržišne utakmice
Europsko pravo tržišne utakmice
Studij: Europsko pravo - 3. semestar
Šifra: 166926
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Tamara Ćapeta
prof. dr. sc. Iris Goldner Lang
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Melita Carević - Predavanja
Osnovni podaci
Europsko pravo tržišne utakmice Europsko pravo - 3. semestar
6.0 166926
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Tamara Ćapeta

Konzultacije se neće održavati zbog službenog odsustva.

Ćirilometodska 4
prof. dr. sc. Iris Goldner Lang

Četvrtkom od 10:00-11:00 sati uz obaveznu prethodnu najavu na ejpkatedra@gmail.com.

Konzultacije su moguće  i u drugom terminu uz prethodni dogovor putem maila.

Ćirilometodska 4, soba 51
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Melita Carević (Predavanja)

Četvrtkom od 10:00-11:00 sati uz obveznu prethodnu najavu na ejpkatedra@gmail.com. 

Ćirilometodska 4, soba 52
Literatura
OBVEZNA: Relevantni članci UFEU; , str
OBVEZNA: Relevantna praksa Suda Europske unije; , str
OBVEZNA: Uredba Vijeća br.1/2003 od 16. prosinca 2002. o provedbi pravila o tržišnom natjecanju utvrđenim u člancima 81. i 82. Ugovora o osnivanju Europske zajednice; , str
OBVEZNA: Uredba Vijeća (EZ) br. 139/2004 od 20. siječnja 2004. o kontroli koncentracija između poduzetnika; , str
OBVEZNA: Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja; , str
OBVEZNA: Richard Whish and David Bailey,; Competition Law; OUP (2015), str
OBVEZNA: Ariel Ezrachi; EU Competition Law, An Analytical Guide to the Leading Cases; Hart (2016), str
PREPORUČENA: Vlatka Butorac Malnar, Jasminka Pecotić Kaufman, Siniša Petrović; Pravo tržišnog natjecanja; (2013), str
PREPORUČENA: Jones and Sufrin; EU Competition Law; OUP (2016), str
PREPORUČENA: P. Craig and G. de Burca; EU Law; OUP (2015), str
Opis predmeta
Ciljevi kolegija:
Upoznati studente s ekonomskom pozadinom prava tržišnog natjecanja. Osposobiti studente za samostalno prosuđivanje ciljeva prava tržišnog natjecanja. Osposobiti studente za kritičku primjenu definicije relevantnog tržišta. Razviti vještine samostalne prosudbe različitih oblika protutržišnih ponašanja i njihove pravne kategorizacije. Razviti vještine samostalnog pronalaženja i analize relevantne sudske prakse i njene primjene na pojedine oblike protutržišnog ponašanja. Upoznati studente s institucionalnim okvirom za primjenu prava tržišnog natjecanja i osposobiti ih za kritičko promišljanje tog okvira. Upoznati studente s osnovama pravnog uređenja državnih potpora u pravu Europske unije. Osposobiti studente za kritički pristup problematici prava tržišnog natjecanja te za daljnje samostalno istraživanje.

Sadržaj kolegija:
* Uvod u ekonomsku i pravnu pozadinu tržišnog natjecanja. Pravni i institucionalni okvir tržišnog natjecanja u Europskoj uniji.
* Članak 101. UFEU. Zabranjeni sporazumi.
* Članak 102. UFEU. Zlouporaba vladajućeg položaja.
* Kontrola koncentracija.
* Javna i privatna kontrola primjene prava tržišnog natjecanja.
* Državne potpore.
Ispitni rokovi
Obavijesti