EUROPSKO PRAVO TRŽIŠNE UTAKMICE:
Europsko pravo tržišne utakmice
Europsko pravo tržišne utakmice
Studij: Europsko pravo - 3. semestar
Šifra: 166926
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Tamara Ćapeta
prof. dr. sc. Iris Goldner Lang
Izvođači: doc. dr. sc. Melita Carević - Predavanja
Osnovni podaci
Europsko pravo tržišne utakmice Europsko pravo - 3. semestar
6.0 166926
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Tamara Ćapeta

Od 1. do 20. studenog konzultacije se neće održavati zbog službenog odsustva.

Ponedjeljkom od 10:00-11:00 sati uz prethodnu najavu na ejpkatedra@gmail.com. Mogućnost dogovora drugog termina uz prethodnu najavu mailom. 

Ćirilometodska 4, soba 50
prof. dr. sc. Iris Goldner Lang

Četvrtkom od 10:00-11:00 sati uz obaveznu prethodnu najavu na ejpkatedra@gmail.com.

Konzultacije su moguće  i u drugom terminu uz prethodni dogovor putem maila.

Ćirilometodska 4, soba 51
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Melita Carević (Predavanja)

Četvrtkom od 10:00-11:00 sati uz obveznu prethodnu najavu na ejpkatedra@gmail.com. 

Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba 52
Literatura
OBVEZNA: Relevantni članci UFEU;
OBVEZNA: Relevantna praksa Suda Europske unije;
OBVEZNA: Uredba Vijeća br.1/2003 od 16. prosinca 2002. o provedbi pravila o tržišnom natjecanju utvrđenim u člancima 81. i 82. Ugovora o osnivanju Europske zajednice;
OBVEZNA: Uredba Vijeća (EZ) br. 139/2004 od 20. siječnja 2004. o kontroli koncentracija između poduzetnika;
OBVEZNA: Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja;
OBVEZNA: Richard Whish and David Bailey,; Competition Law; OUP (2015)
OBVEZNA: Ariel Ezrachi; EU Competition Law, An Analytical Guide to the Leading Cases; Hart (2016)
PREPORUČENA: Vlatka Butorac Malnar, Jasminka Pecotić Kaufman, Siniša Petrović; Pravo tržišnog natjecanja; (2013)
PREPORUČENA: Jones and Sufrin; EU Competition Law; OUP (2016)
PREPORUČENA: P. Craig and G. de Burca; EU Law; OUP (2015)
Opis predmeta
Ciljevi kolegija:
Upoznati studente s ekonomskom pozadinom prava tržišnog natjecanja. Osposobiti studente za samostalno prosuđivanje ciljeva prava tržišnog natjecanja. Osposobiti studente za kritičku primjenu definicije relevantnog tržišta. Razviti vještine samostalne prosudbe različitih oblika protutržišnih ponašanja i njihove pravne kategorizacije. Razviti vještine samostalnog pronalaženja i analize relevantne sudske prakse i njene primjene na pojedine oblike protutržišnog ponašanja. Upoznati studente s institucionalnim okvirom za primjenu prava tržišnog natjecanja i osposobiti ih za kritičko promišljanje tog okvira. Upoznati studente s osnovama pravnog uređenja državnih potpora u pravu Europske unije. Osposobiti studente za kritički pristup problematici prava tržišnog natjecanja te za daljnje samostalno istraživanje.

Sadržaj kolegija:
* Uvod u ekonomsku i pravnu pozadinu tržišnog natjecanja. Pravni i institucionalni okvir tržišnog natjecanja u Europskoj uniji.
* Članak 101. UFEU. Zabranjeni sporazumi.
* Članak 102. UFEU. Zlouporaba vladajućeg položaja.
* Kontrola koncentracija.
* Javna i privatna kontrola primjene prava tržišnog natjecanja.
* Državne potpore.
Ispitni rokovi
Obavijesti