OPĆA NAČELA PRAVA U PRAKSI EUROPSKOG SUDA:
Opća načela prava u praksi Europskog suda
Opća načela prava u praksi Europskog suda
Studij: Europsko pravo - 3. semestar
Šifra: 166928
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Tamara Ćapeta
prof. dr. sc. Iris Goldner Lang
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Snježana Vasiljević - Predavanja
Osnovni podaci
Opća načela prava u praksi Europskog suda Europsko pravo - 3. semestar
3.0 166928
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Tamara Ćapeta

Od 1. do 20. studenog konzultacije se neće održavati zbog službenog odsustva.

Ponedjeljkom od 10:00-11:00 sati uz prethodnu najavu na ejpkatedra@gmail.com. Mogućnost dogovora drugog termina uz prethodnu najavu mailom. 

Ćirilometodska 4, soba 50
prof. dr. sc. Iris Goldner Lang

Četvrtkom od 10:00-11:00 sati uz obaveznu prethodnu najavu na ejpkatedra@gmail.com.

Konzultacije su moguće  i u drugom terminu uz prethodni dogovor putem maila.

Ćirilometodska 4, soba 51
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Snježana Vasiljević (Predavanja)

Cetvrtkom od 12:00-14:00 sati uz prethodnu najavu na ejpkatedra@gmail.com (postoji mogućnost dolaska i u drugom terminu).

Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba 53
Literatura
Takis Tridimas; General Principles of EU Law, Third Edition;
Koen Lenaerts, Jose A. Gutierrez-Fons,; he constitutional allocation of powers and general principles of EU law (2010) 47 Common Market Law Review, Issue 6,; (2010), str. 1629-1669
Članci postavljeni na web stranicu predmeta u okviru pojedinih jedinica;
Sudska praksa postavljena na web stranicu predmeta;
Opis predmeta
Ciljevi kolegija:
- Upoznati studente s funkcijom, načinom rada i nadležnostima Suda EU
- Omogućiti studentima snalaženje u različitim nadležnostima Suda EU
- Pripremiti studente za kritičku ocjenu rada i odluka Suda EU
- Osposobiti studente za kritičko čitanje sudske prakse;
- Pripremiti studente za evaluaciju sudske prakse u kontekstu različitih teorijskih viđenja funkcije sudova u društvu

Sadržaj kolegija:
Kolegij temeljem izabranih predmeta iz prakse Suda EU te odabranih članaka uvodi studente u raspravu o prirodi i funkciji općih načela prava u pravnom poretku EU.
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će imati sljedeća znanja i vještine:

U smislu znanja i razumijevanja:

- opisati procese nastanka općih načela prava EU;

- diskutirati o utjecaju Europskog suda, političkih institucija EU, izmjena Osnivačkih ugovora te nacionalnih institucija na razvoj općih načela prava EU;

- prisjetiti se pojedinih općih načela nastalih u sudskoj praksi u EU

- diskutirati o pravnim učincima općih načela prava

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će imati sljedeća znanja i vještine:

U smislu primjene:

- interpretirati sudsku praksu kroz koju su razvijena opća načela prava

- razumjeti upotrebu općih načela prava kao izvora prava ili kao interpretativnog mjerila

- biti sposoban argumentirati potrebu izravne primjene općeg načela ili, pak, njegovu upotrebu u interpretativne svrhe

- prepoznati i razlikovati pravno načelo razvijeno i interpretirano od strane suda EU od načela definiranih u Ugovorima;

U smislu analize:

- uvidjeti razloge različitog značenja pojedinog općeg načela prava EU u različitim dijelovima pravne stečevine (npr. različito razumijevanje i primjenu načela nediskriminacije u kontekstu ravnopravnosti spolova od one u kontekstu unutarnjeg tržišta i vanjske trgovine).

- povezati utjecaj pravnih načela primijenjenih unutar EU na načela vanjskog djelovanja EU

- kategorizirati razloge za i protiv izravnih horizontalnih učinaka općih načela prava

- biti u stanju braniti ili kritizirati metode 'pronalaženja ' općih načela u praksi Suda EU

U smislu sinteze i evaluacije:

- analizirati i procjenjivati moguće suprotne interpretacije pojedinih načela i njihovih iznimaka

- kritički promišljati pravna načela uz svijest o postojanju različitih gledišta;

- prosuditi vrijednost pojedinih zaključaka u vezi postojanja i/ili učinaka općih načela prava uzimajući u obzir njihove učinke

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

- artikulirati i iznositi  ideje na prikladan i jasan način, usmeno i u pisanom obliku;

- čitati i razumjeti složene pravne materijale;

- argumentirano diskutirati o složenim pitanjima

- primjenjivati komunikacijske vještine u različitim situacijama;

 

Pisani ispit.

Obavijesti