PRAVO UNUTARNJE TRŽIŠTA EU:
Pravo unutarnje tržišta EU
Pravo unutarnje tržišta EU
Studij: Europsko pravo - 2. semestar
Šifra: 166921
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Tamara Ćapeta
prof. dr. sc. Iris Goldner Lang
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Melita Carević - Predavanja
prof. dr. sc. Snježana Vasiljević - Predavanja
Osnovni podaci
Pravo unutarnje tržišta EU Europsko pravo - 2. semestar
6.0 166921
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Tamara Ćapeta

Konzultacije se neće održavati zbog službenog odsustva.

Ćirilometodska 4
prof. dr. sc. Iris Goldner Lang

Četvrtkom od 10:00-11:00 sati uz obaveznu prethodnu najavu na ejpkatedra@gmail.com.

Konzultacije su moguće  i u drugom terminu uz prethodni dogovor putem maila.

Ćirilometodska 4, soba 51
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Melita Carević (Predavanja)

Četvrtkom od 10:00-11:00 sati uz obveznu prethodnu najavu na ejpkatedra@gmail.com. 

Ćirilometodska 4, soba 52
prof. dr. sc. Snježana Vasiljević (Predavanja)

Četvrtkom od 12:00-14:00 sati uz prethodnu najavu na: snjezana.vasiljevic@pravo.hr

i putem Instagrama:

https://www.instagram.com/snjezanavasiljevic

 

Ćirilometodska 4, soba 53
Literatura
OBVEZNA: relevantni članci Ugovora o osnivanju EU i Ugovora o EU; , str
OBVEZNA: Direktiva 2004/38; , str
OBVEZNA: 8/74 Dassonville; , str
OBVEZNA: 120/78 Cassis de Dijon; , str
OBVEZNA: C-145/88 Torfaen; , str
OBVEZNA: C-267/91 C-268/91 Keck; , str
OBVEZNA: Opinion of Advocate General Kokott in Mickelsson and Roos; , str
OBVEZNA: C-470/93 Mars (HR); , str
OBVEZNA: C-2/90 Commission v Belgium, "Walloon Waste" (ENG); , str
OBVEZNA: Philadelphia v. New Jersey, 437 US 617, 1978; , str
OBVEZNA: C-204/12 Essent v Belgium; , str
OBVEZNA: Mišljenje nezavisnog odvjetnika Jacobsa u Preussen Elektra, para 224-238 (ENG); , str
OBVEZNA: C-112/00 Eugen Schmidberger (HR); , str
OBVEZNA: C-36/02 Omega (HR); , str
OBVEZNA: Mišljenje nezavisnog odvjetnika Madura u C-434/04 Leppik, para 23-32 (HR); , str
OBVEZNA: C-300/89 Titanium Dioxide; , str
OBVEZNA: C-376/98 Tobacco Advertising (HR); , str
OBVEZNA: C-491/01 Tobacco Products (HR); , str
OBVEZNA: C-210/03 Swedish Match; , str
OBVEZNA: 36/74 Walrave v. Koch; , str
OBVEZNA: C- 415/93 Bosman; , str
OBVEZNA: C-281/98 Angonese; , str
OBVEZNA: 292/88 Antonissen; , str
OBVEZNA: C-67/14 Alimanovic; , str
OBVEZNA: C-145/09 Tsakouridis; , str
OBVEZNA: C-348/09 P.I.; , str
OBVEZNA: 149/79 Commission v. Belgium; , str
OBVEZNA: C-405/01 Marina Mercante Espanola; , str
OBVEZNA: C-47/08 Commission v. Belgium; , str
OBVEZNA: C-60/00 Carpenter; , str
OBVEZNA: C-109/07 Akrich; , str
OBVEZNA: C-127/08 Metock; , str
OBVEZNA: C-34/09 Ruiz Zambrano; , str
OBVEZNA: C-256/11 Dereci; , str
OBVEZNA: C-55/94 Gebhard; , str
OBVEZNA: 186/87 Cowan; , str
OBVEZNA: C-76/90 Saeger; , str
OBVEZNA: C-384/93 Alpine Investment; , str
OBVEZNA: C-438/05 Viking Line; , str
OBVEZNA: C-159/90 Grogan; , str
PREPORUČENA: T. Perišin,; Free Movement of Goods and Limits of Regulatory Autonomy in the EU and WTO; T.M.C. Asser Press (2008), str
PREPORUČENA: C. Barnard; The Substantive Law of the EU; OUP (2016), str
PREPORUČENA: P. Craig and G. de Burca; EU Law; OUP (2016), str
PREPORUČENA: Wyatt and Dashwood; European Union Law; (2011), str
PREPORUČENA: S. Weatherill; , The Road to Ruin: "Restrictions on use" and the ciricular lifecycle of Article 34 TFEU; , str
Opis predmeta
Ciljevi kolegija:
- Upoznati studente s pravom unutarnjeg tržišta EU
- Omogućiti studentima snalaženje u četiri tržišne slobode kako su interpretirane od strane Europskog suda
- Pripremiti studente za kritičko čitanje i ocjenu sudske prakse relevantnu za društva
Pripremiti studente za evaluaciju sudske prakse u kontekstu različitih teorijskih viđenja dopuštenog dosega unutarnjeg tržišta

Sadržaj kolegija:
1. Uvod - Društvena, povijesna i ekonomska pozadina unutarnjeg tržišta
2. Sloboda kretanja roba I
3. Sloboda kretanja roba II
4. Pozitivna integracija u području prava unutarnjeg tržišta - prenesene ovlasti, supsidijarnost,
5. Građanstvo Unije i sloboda kretanja radnika
6. Odstupanja od slobode kretanja radnika
7. Pravo na spajanje obitelji građana Unije
8. Sloboda pružanja usluga i poslovni nastan
Ispitni rokovi
Obavijesti