EKONOMIKA JAVNOG SEKTORA:
Ekonomika javnog sektora
Ekonomika javnog sektora
Studij: Fiskalni sustav i fiskalna politika - 1., 2. semestar
Šifra: 166953
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina
Izvođači: dr. sc. Predrag Bejaković - Predavanja
Osnovni podaci
Ekonomika javnog sektora Fiskalni sustav i fiskalna politika - 1., 2. semestar
4.0 166953
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina

Srijeda od 13 do 14,30 sati

Ćirilometodska 4, soba 8
Izvođač Konzultacije Lokacija
dr. sc. Predrag Bejaković (Predavanja)
Literatura
OBVEZNA: Adams, C; Za dobro i zlo: utjecaj poreza na kretanje civilizacije, Institut za javne financije. Rosen, H.S., Gayer T; Javne financije, Zagreb: Institut za javne financije. (2006), str. Odabrana poglavlja iz
OBVEZNA: Rosen, H.S., Gayer T; Javne financije; Zagreb: Institut za javne financije (2010), str. Odabrana poglavlja iz
OBVEZNA: Šimurina N. i Šimović H. (ur.); Javne financije u Hrvatskoj; Zagreb: Ekonomski fakultet. (2012), str. Odabrana poglavlja iz
OBVEZNA: Jelčić, B., Bejaković, P; Razvoj i perspektive razvoja oporezivanja u Hrvatskoj; Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti., str. Odabrana poglavlja iz
PREPORUČENA: Jelčić, B; Javne financije; RRIF, Zagreb. (2001), str
PREPORUČENA: Jurković, P; Javne financije,; Zagreb: Masmedia. (2002), str
PREPORUČENA: Bruemmerhoff, D., (; Javne financije; Zagreb: MATE. (2000), str
PREPORUČENA: Musgrave R. P.,; Javne financije u teoriji i praksi,; Zagreb: Institut za javne financije. (1993), str
Opis predmeta
1. Usvajanje temeljnih znanja o ekonomici javnog sektora.
2. Upoznavanje s vrijednostima i načelima ekonomike javnog sektora.
3. Proučavanje razvoja pojedinih poreznih oblika kroz povijest.
4. Razumijevanje razvoja ekonomike javnog sektora s posebnom pozornošću na prihodnu i rashodnu stranu javnih financija.
5. Razmotriti reforme ekonomike javnog sektora u cilju unapređenja i osiguranja dugotrajne održivosti javnih financija.
6. Pružiti usporedbu o razvoju pojedinih dijelova javnog sektora.
7. Osposobljavanje za analizu i argumentiranu raspravu o temi opravdanosti i važnosti ekonomike javnog sektora, kako unaprijediti fiskalni sustav, kako poboljšati učinkovitost javnih rashoda.
8. Spoznati koja su sredstva iz instrumentarija javnog sektora najbolja i najpogodnija za ostvarenje pojedinih ciljeva.
9. Proučiti odnos fiskalnog sustava i drugih politike poput regionalnog razvoja, poticanja zapošljavanja i obrazovanja i slično.
10. Stjecanje znanja kako znanstvenim metodama analizirati konkretne probleme ekonomike javnog sektora te razumijevanje prioriteta ekonomike javnog sektora.
Sadržaj kolegija
1. Koncept
1.1. Uvod
1.1. Definiranje pojma javnog sektora
1.2. Fiskalni sustav i javni sektor
1.2. Političko socijalne teorije:
1.2.1. O ulozi države u društveno-gospodarskom razvoju
1.2.2. Civilizacijski razvoj i posljedice na ulogu države
.....1.2.3. Ekonomska opravdanja državne intervencije
1.3. Povijesni razvoj poreza
1.3.1. Naznake u davnoj povijesti - antička Grčka, Rim,
1.3.2. Srednji vijek
1.3.3. SAD i Velika Britanija
1.3.4. Europa u 19. i 20. stoljeću
1.3.5. Povijest poreza u Hrvatskoj
1.3.6. Zaključne napomene: iz prošlosti u budućnost
1.4. Javni rashodi
1.4.1. Rashodi za mirovinsko osiguranje
1.4.2. Rashodi za zdravstveno osiguranje i njegu
....1.4.3. Rashodi za ostale funkcije javnog sektora
1.5. Ekonomska teorija 1: Učinkovitost i pravednost u pružanju javnih usluga
1.5.1. Politika zapošljavanja, pravednost i učinkovitost
1.5.2. Obrazovanje kao javno dobro, pravednost i učinkovitost
1.5.3. Pružanje drugih javnih usluga povezano s pitanjem učinkovitosti i pravednosti
1.6. Reformske strategije, mogućnosti i ograničenja
1.7. Ekonomska teorija i praksa izbjegavanje poreza i doprinosa
Ispitni rokovi
Obavijesti