FINANCIJSKA KONTROLA:
Financijska kontrola
Financijska kontrola
Studij: Fiskalni sustav i fiskalna politika - 2. semestar
Šifra: 166943
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Lajoš Žager
Osnovni podaci
Financijska kontrola Fiskalni sustav i fiskalna politika - 2. semestar
4.0 166943
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Lajoš Žager
Literatura
OBVEZNA: Žager, K., Mamić Sačer, I., Sever, S., Žager, L.:; Analiza financijskih izvještaja.; Masmedia, Zagreb, str
OBVEZNA: Sever Mališ, S., Tušek, B., Žager, L.:; Revizija: načela, standardi, postupci; rvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb (2012), str
OBVEZNA: Subramanyam, K. R., Wild, J.; Financial Statement Analysis. 10th Edition; McGraw-Hill/Irwin, New York (2009), str
PREPORUČENA: Gibson, C. H; Financial Statement Analysis. 13th Edition; Cengage, Boston (2013), str
Opis predmeta
- uloga i bit poduzeća kao dijela gospodarskog okruženja
- upravljanje poslovanjem poduzeća kao pretpostavke djelotvornog djelovanja
- teorijski okvir usklađenosti financijskog položaja s utvrđenim ciljevima poslovanja i zakonskom regulativom (poreznom i računovodstvenom) kao temeljnom ulogom financijskih kontrola
- oblikovanje i implementacija kontrolnih mehanizama usmjerenih poboljšanju učinkovitosti poslovanja
- teorijski okvir revizije kao instrumenta djelotvornog funkcioniranja financijskih kontrola
- razlikovanje eksternih i internih mehanizama nadzora nad funkcioniranjem financijskih kontrola
- pojmovno određenje temeljnih financijskih izvještaja u kontekstu alata ocjene sustava financijskih kontrola
- osnovni postupci analize financijskih izvještaja kao instrumenta evaluacije financijske kontrole
Ispitni rokovi
Obavijesti