FINANCIJSKO PRAVO:
Financijsko pravo
Porezno pravo
Studij: Fiskalni sustav i fiskalna politika - 1. semestar
Šifra: 166936
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina
izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić
Osnovni podaci
Porezno pravo Fiskalni sustav i fiskalna politika - 1. semestar
5.0 166936
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina

Srijeda od 13 do 14,30 sati

Ćirilometodska 4, soba 8
izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić

Utorak, 9,00-10,00 (Dekanat)

Ćirilometodska 4, soba 6
Literatura
Arbutina, H., Rogić Lugarić, T., Filković, M.; ) Osnove poreznog prava (s primjerovnikom).; NN (2017), str. - odabrani dijelovi knjige
Antolić, A., et al.; Opći porezni zakon s komentarom; IJF (2009)
- Zakon o općem upravnom postupku;
Zakon o upravnom sporu;
- Radovi u stručnim i znanstvenim časopisima (tematika: porezno pravo);
- Ott, K. (ur.); Porezni leksikon; IJF (1999)
Thurony, V; ) Comparative Tax Law; . The Hague: Kluwer Law International (2003)
- Bentley, D.; Taxpayers Rights. Theory, Origin and Implementation.; ) Aalphen an den Rijn: Kluwer Law International. (2007)
Tipke, K., Lang, J; Steuerrecht.; . Koln: Verlag Dr. Otto Schmidt (2010)
Jochum, H; ) Grundfragen des Steuerrechts.; Tubingen: Mohr Siebeck (2012)
Petruzzi, R., Spies, K. (eds.); Tax Policy Challenges in the 21st Century Taxpayers Rights. Theory, Origin and Implementation..; Wien: Linde Verlag (2014)
- Collet, M.; Droit fiscal; . Paris: Presses Universitaires de France (2016)
- Collet, M., Collin, P; ) Procedures fiscales; Paris: Presses Universitaires de France - Arbutina, H., Bogovac. J., Cindori, S., Čičin Šain, N., Reiner, I. Rogić Lugarić, T. (2016) (2016)
- Arbutina, H., Bogovac. J., Cindori, S., Čičin Šain, N., Reiner, I. Rogić Lugarić, T.; .) Tends and Tax Players in Tax Policy.; Amsterdam: IBFD (2016)
Ovršni zakon;
- Zakon o obveznim odnosima;
Opis predmeta
Definicija poreznog prava. Porezno pravo u odnosu na druge pravne discipline (upravno pravo, građansko pravo, pravo društava). Današnja država kao porezna država. Porezno-pravni i porezno-dužnički odnos. Porezno pravo u funkciji ostvarenja ljudskih prava. Određenje obuhvata porezne obveze. Osobni obuhvat. Predmetni obuhvat. Načela poreznog postupka. Porezni akti. Utvrđivanje činjenica bitnih za oporezivanje. Porezni nadzor. Ovrha. Redoviti i izvanredni pravni lijekovi. Upravni spor. Međunarodna suradnja. Porezni prekršaji i kaznena djela.
Ispitni rokovi
Obavijesti