FINANCIJSKO PRAVO I FINANCIJSKA ZNANOST (PREDMET):
Financijsko pravo i financijska znanost (predmet)
Repozitorij
Obavijesti
Literatura za ispit Financijsko pravo i financijska znanost: B. Jelčić, O. Lončarić-Horvat, J. Šimović, H. Arbutina i N. Mijatović: Financijsko pravo i financijska znanost , Narodne novine, Zagreb, 2008. H. Arbutina, T. Rogić Lugarić, S. Cindori, J. Bogovac, I. Klemenčić: Javnofinancijski sustav Republike Hrvatske , Narodne novine, Zagreb, 2022.   1. kolokvij održat će se 9.1.2023. u 17,00 na Merlinu FPFZ - Javni prihodi sve do zaključno sa porezom na dobit (str. 73.-367.) + doprinosi (str. 477.-490.) JFSRH – porez na dohodak i porez na dobit (str. 1.-122.) + doprinosi (str. 343.-348.)   2. kolokvij održat će se 19.1.2023. u 17,00 na Merlinu FPFZ - od poreza na promet sve do zaključno s ostalim javnim prihodima (str. 367.-477., 490.-526., 554-573.), osim poglavlja o doprinosima i poglavlja o oporezivanju u skladu s načelima pravne države. JFSRH - od poreza na dodanu vrijednost do sve do zaključno sa carinskom upravom (str. 123.-250.) + porezno savjetništvo (str. 341.-342.) + pristojbeni sustav (str. 349.-360.).   3. dio gradiva (usmeni ispit) FPFZ - poglavlje o oporezivanju u skadu s načelima pravne države (str. 526.-554.) i sadržaj udžbenika od javnih zajmova do kraja knjige (str. 577.-769.) JFSRH - porezni postupak (str. 251.-330.), porezna uprava (str. 331.-340.), javni dug i javni izdaci (str. 361.-405.)   Ocjene iz položenih kolokvija uzimaju se u obzir do kraja ljetnog ispitnog roka (uključujući ispitni rok u srpnju). Uspjeh na prvom kolokviju nije uvjet za izlazak na drugi kolokvij. Studenti koji su ponovo upisali predmet Financijsko pravo i financijska znanost nemaju pravo polaganja kolokvija. Na usmenom ispitu studenti odgovaraju treći dio gradiva (i gradivo kolokvija iz kojeg imaju negativnu ocjenu). Ukoliko student padne na usmenom ispitu, ranije položeni kolokvij mu se i dalje čuva. Studenti koji su pod zabranom izlaska na ispit zbog pada na komisijskom ispitu ne mogu pristupiti kolokviju dok takva zabrana traje. To će se provjeravati na kolokviju. Kad zabrana istekne studenti će moći pristupiti kolokviju koji se (tada) piše. Prilikom izlaska na ispitni rok, pred komisijom će se usmeno polagati: gradivo usmenog ispita (treći dio gradiva) te gradivo onog kolokvija kojeg student nije uspio ili smio polagati putem kolokvija. Student će na ispitu naglasiti činjenicu da je određeni dio gradiva položio putem kolokvija. Taj će se navod provjeriti uvidom u rezultate kolokvija.
Literatura za ispit Financijsko pravo i financijska znanost: B. Jelčić, O. Lončarić-Horvat, J. Šimović, H. Arbutina i N. Mijatović: Financijsko pravo i financijska znanost , Narodne novine, Zagreb, 2008. H. Arbutina, T. Rogić Lugarić, S. Cindori, J. Bogovac, I. Klemenčić: Javnofinancijski sustav Republike Hrvatske , Narodne novine, Zagreb, 2022. 1. kolokvij održat će se 5.10.2022. u 11,00 na Merlinu FPFZ - Javni prihodi sve do zaključno sa porezom na dobit (str. 73.-367.) + doprinosi (str. 477.-490.) JFSRH – porez na dohodak i porez na dobit (str. 1.-122.) + doprinosi (str. 343.-348.) 2. kolokvij održat će se 17.10.2022. u 11,00 na Merlinu FPFZ - od poreza na promet sve do zaključno s ostalim javnim prihodima (str. 367.-477., 490.-526., 554-573.), osim poglavlja o doprinosima i poglavlja o oporezivanju u skladu s načelima pravne države. JFSRH - od poreza na dodanu vrijednost do sve do zaključno sa carinskom upravom (str. 123.-250.) + porezno savjetništvo (str. 341.-342.) + pristojbeni sustav (str. 349.-360.). 3. dio gradiva (usmeni ispit) FPFZ - poglavlje o oporezivanju u skadu s načelima pravne države (str. 526.-554.) i sadržaj udžbenika od javnih zajmova do kraja knjige (str. 577.-769.) JFSRH - porezni postupak (str. 251.-330.), porezna uprava (str. 331.-340.), javni dug i javni izdaci (str. 361.-405.) Ocjene iz položenih kolokvija uzimaju se u obzir do kraja ljetnog ispitnog roka (uključujući ispitni rok u srpnju). Uspjeh na prvom kolokviju nije uvjet za izlazak na drugi kolokvij. Studenti koji su ponovo upisali predmet Financijsko pravo i financijska znanost nemaju pravo polaganja kolokvija. Na usmenom ispitu studenti odgovaraju treći dio gradiva (i gradivo kolokvija iz kojeg imaju negativnu ocjenu). Ukoliko student padne na usmenom ispitu, ranije položeni kolokvij mu se i dalje čuva. Studenti koji su pod zabranom izlaska na ispit zbog pada na komisijskom ispitu ne mogu pristupiti kolokviju dok takva zabrana traje. To će se provjeravati na kolokviju. Kad zabrana istekne studenti će moći pristupiti kolokviju koji se (tada) piše. Prilikom izlaska na ispitni rok, pred komisijom će se usmeno polagati: gradivo usmenog ispita (treći dio gradiva) te gradivo onog kolokvija kojeg student nije uspio ili smio polagati putem kolokvija. Student će na ispitu naglasiti činjenicu da je određeni dio gradiva položio putem kolokvija. Taj će se navod provjeriti uvidom u rezultate kolokvija.