INSURANCE LAW:
Katedra za građansko pravo English
Insurance law
Repository
Repository is empty
Poll
No polls currently selected on this page!
Forum
Sort by: title | last reply time | thread opened time
Title Replies Last reply
Frequently asked questions
Insurance law
Study: Civil law and family law sciences - 3. semester
Code: 166761
ECTS: 5.0
Course coordinators:
Basic data
Insurance law Civil law and family law sciences - 3. semester
5.0 166761
Literature
REQUIRED: M. Ćurković - A. Lui; Novi sustav zelene karte; Inžinjerski biro, Zagreb (2003), str
REQUIRED: M. Ćurković; Ugovor o osiguranju života; Inženjerski biro, Zagreb (2005), str
REQUIRED: M. Ćurković; Komentar Zakona o obveznim osiguranjima u prometu; Inženjerski biro, Zagreb (2013), str
REQUIRED: M. Ćurković; Osiguranje od izvanugovorne i ugovorne (profesionalne) odgovornosti; Inženjerski biro, Zagreb (2015), str
REQUIRED: M. Ćurković; Vozač-odgovornost za štetu, naknada štete i osiguranje; Hrvatski autoklub, Zagreb (2016), str
RECOMMENDED: M. Ćurković; Talijanski sustav naknade neimovinske štete; Zbornik Pravnog fakulteta Zagreb, br. 62/5-6 (2012), str
RECOMMENDED: M. Ćurković; Baremizacija naknade štete iz obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti; Osiguranje, Croatia Zagreb, br. 7-8 (2012), str
RECOMMENDED: M. Ćurković; Europsko pravo posredovanja u osiguranju; Zbornik XV savjetovanja Udruženja osiguratelja Srbije, Zlatibor (2012), str
RECOMMENDED: M. Ćurković; Ima li razlike izmedju pojmova "uporaba motornog vozila" iz Zakona o obveznim osiguranjima u prometu i "motorno vozilo u pokretu" iz Zakona o obveznim odnosima; Hrvatska pravna revija, Zagreb, br. 3 (2012), str
RECOMMENDED: M. Ćurković; Europsko pravo obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i uskladjenost hrvatskog prava obveznog osiguranja s pravom EU; Hrvatska pravna revija, Zagreb, br. 9 (2012), str
RECOMMENDED: M. Ćurković; Unisex tarife u osiguranju od 1. srpnja 2013. obvezne i za hrvatske osiguratelje; Hrvatska pravna revija, Inženjerski biro, Zagreb, br. 6 (2013), str
RECOMMENDED: M. Ćurković; Otkup police životnog osiguranja; Hrvatska pravna revija, Inženjerski biro, zagreb, br. 3 (2014), str
RECOMMENDED: M. Ćurković; Uvjeti osiguranja od automobilske odgovornosti na liberaliziranom tržištu; Zbornik Hrvatskog ureda za osiguranje, 2014. (2014), str
RECOMMENDED: M. Ćurković; Jesu li mogući zajednički uvjeti osiguranja; Svijet osiguranja, Tectus, Zagreb, br. 1 (2014), str
RECOMMENDED: M. Ćurković; Stalno školovanje posrednika je kao cijepljenje protiv bolesti; Svijet osiguranja, Tectus, Zagreb, br. 10 (2014), str
RECOMMENDED: M. Ćurković; Rizik terorizma u obveznim osiguranjima u prometu; Svijet osiguranja, Tectus, Zagreb, br. 8 (2015), str
RECOMMENDED: M. Ćurković; Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim osiguranjima u prometu; Hrvatska pravna revija, Inženjerski biro, Zagreb, br. 1 (2015), str
RECOMMENDED: M. Ćurković; Namjerno uzrokovane štete u obveznom osiguranju od automobilske odgovornosti; Hrvatska pravna revija, Inženjerski biro, Zagreb, br. 7-8 (2015), str
RECOMMENDED: M. Ćurković; "Uporaba vozila" u obveznom osiguranju od automobilske odgovornosti - nova definicija pojam u presudi Suda EU od 4.rujna 2014.(C 162/13); Hrvatska pravna revija, Inženjerski biro Zagreb, br. 10 (2015), str
RECOMMENDED: M. Ćurković; Osiguranje dinamičkog i statičkog rizika u osiguranju od automobilske odgovornosti vlasnika i korisnika priključnih vozila; Zbornik Hrvatskog ureda za osiguranje (2015), str
RECOMMENDED: M. Ćurković; Direktiva EU br. 2016/97 o distribuciji osiguranja; Zbornik XIV savjetovanja: Aktualnosti gradjanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse, Pravni fakultet, Mostar, Neum (2016), str
Description
Exam dates