ISPIT:
Građansko pravo II: stvarno i nasljedno pravo (predmet)
Ispit

Ispit se sastoji od pisanog i usmenog dijela.