OBAVIJEST ZA PRIPREMANJE ISPITA:
Građansko pravo II: stvarno i nasljedno pravo (predmet)
Obavijest za pripremanje ispita

Za pripremu ispita iz kolegija Građansko pravo I: opći dio i obvezno pravo i Građansko pravo II: stvarno i nasljedno pravo preporučuju se prezentacije s predavanja i Katalog znanja koji su objavljeni na sustavu za e-učenje Merlin u kolegijima za predavanja.

Svrha Kataloga znanja jest olakšati studentima učenje i razumijevanje ispitne materije iz kolegija Građansko pravo I: opći dio i obvezno pravo i kolegija Građansko pravo II: stvarno i nasljedno pravo. Upućujemo na obveznu ispitnu literaturu te napominjemo da je za uspješno polaganje ispita korisno pohađati predavanja. Objavljene prezentacije i Katalog znanja nisu zamjena za literaturu i zakonske tekstove.

Važno: Pitanja za ponavljanje koja ćete naći u Katalogu znanja nisu taksativno navedena pitanja koja se ispituju na usmenom ispitu nego služe studentima za ponavljanje već naučenog gradiva. Ističemo da su dio obvezne ispitne literature i Zakon o obveznim odnosima, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o zemljišnim knjigama, Zakon o nasljeđivanju i dr. te preporučamo da se prilikom pripremanja ispita, a posebno prilikom ponavljanja gradiva, koristite i zakonima. Kako bismo vam olakšali snalaženje u zakonskim tekstovima, u Katalogu znanja ćete uz pojedine pravne institute pronaći i relevantne zakonske odredbe koje ih uređuju.