NASLJEDNO PRAVO:
Nasljedno pravo
Nasljedno pravo
Studij: Građanskopravne znanosti i obiteljskopravna znanost - 1. semestar
Šifra: 179229
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Igor Gliha
Izvođači: prof. dr. sc. Marko Baretić - Predavanja
prof. dr. sc. Saša Nikšić - Predavanja
Osnovni podaci
Nasljedno pravo Građanskopravne znanosti i obiteljskopravna znanost - 1. semestar
6.0 179229
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Igor Gliha

utorkom od 16,00 do 17,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 31/II
Izvođač Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Marko Baretić (Predavanja)

utorkom od 16,00 do 17,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 26/II
prof. dr. sc. Saša Nikšić (Predavanja)

utorkom 16,00 - 17,30

Trg Republike Hrvatske 3, soba 30/II
Literatura
Gavella, N., Belaj, V.; Nasljedno pravo; (2008), str
Zakon o nasljeđivanju; , str
Gliha, I., Josipović, T.; Succession Law, The International Encyclopaedia of Laws, Family and Succession Law Croatia; (2005), str
Opis predmeta
I. Pravna ustanova nasljeđivanja
- pravna narav i socijalna funkcija nasljeđivanja
- povijesni razvoj
II. Subjektivno nasljedno pravo
- pojam i pravna narav
- sadržaj
- objekt
- stjecanje i odricanje od nasljednog prava
III. Zakonsko nasljeđivanje
- krug potencijalnih zakonskih nasljednika
- zakonski nasljedni red
IV. Nužno nasljeđivanje
- krug potencijalnih nužnih nasljednika
- zaštita od iznasljeđivanja
V. Nasljeđivanje na temelju oporuke
- sloboda oporučnog raspolaganja i njezine granice
- vrste i oblici oporuke
VI. Pravni položaj nasljednika
- pravni položaj nasljednika s obzirom na njegovo nasljedno pravo
- nasljednički zahtjev
VII. Ostavinski postupak
- usklađivanje ostavinskog postupka s nasljeđivanjem
- opseg vezanosti pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju
VIII. Nasljednopravni ugovori - pravni odnosi paranasljednog karaktera
- ustup i raspodjela imovine za života
- ugovor o doživotnom uzdržavanju
- ugovor o raspolaganju naslijeđenom imovinom
Ispitni rokovi
Obavijesti