OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Zemljišnoknjižno pravo
Zemljišnoknjižno pravo
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 61269
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Tatjana Josipović
izv. prof. dr. sc. Hano Ernst
Izvođači: doc. dr. sc. Ivana Kanceljak - Predavanja
Osnovni podaci
Zemljišnoknjižno pravo Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 61269
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Tatjana Josipović

utorak 16,00 - 17,30

Trg Republike Hrvatske 3, soba 34/II
izv. prof. dr. sc. Hano Ernst

utorkom od 16,00 do 17,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 35/II
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Ivana Kanceljak (Predavanja)

srijedom od 15,00 do 16,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 6, prizemlje
Literatura
Josipović, Tatjana; Zemljišnoknjižno pravo; Informator (2001)
Zakon o zemljišnim knjigama;
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima;
Gavella, Nikola; Josipović, Tatjana; Gliha, Igor; Belaj, Vlado; Stipković, Zlatan; Stvarno pravo - svezak 1.; Narodne novine (2007)
Opis predmeta
1. Zemljišnoknjižno pravo: pojam, povijesni razvoj, mjesto u pravnom sustavu, pravna narav, pravni izvori
Zemljišna knjiga kao oblik evidencije nekretnina i prava na njima
Zemljišna knjiga kao sustav publiciranja prava na nekretninama
Poredbenopravni pregled sustava publiciranja prava na nekretninama
2. Zemljišna knjiga: pojam i obilježja
3. Katastar zemljišta: pojam, obilježja i odnos prema zemljišnoj knjizi
4. Sastav zemljišne knjige
5. Načela zemljišnoknjižnog prava
6. Zemljišnoknjižni upisi: pojam, predmet, pretpostavke, vrste
7. Uknjižba: opće i posebne pretpostavke
8. Predbilježba: prepostavke, opravdanje
9. Zabilježbe osobnih odnosa, zabilježbe pravnih činjenica u Zakonu o zemljišnim knjigama
10. Zabilježbe pravnih činjenica u drugim zakonima
11. Pravni učinci upisa, zaštita knjižnih prava
12. Prvenstveni red upisa
13. Zemljišnoknjižni postupak: postupak u zemljišnoknjižnim stvarima
14. Posebne vrste postupaka
15. Kompjuterizacija zemljišnih knjiga
Ispitni rokovi