Kako pripremiti ispit?

Ispit iz Građanskog procesnog prava smatra se jednim od težih, ali i važnijih ispita u curriculumu pravnog studija. Na ovim stranicama nalaze se podaci koji bi trebali olakšati i ubrzati proces pripremanja.

 

Ako posjetite izbornik s lijeve strane, možete pronaći uzorke testova i eseja koji vam mogu pomoći u pripremama za polaganje ispita, pregled latinskih izreka te priloge studenata koji vam mogu olakšati učenje. 

Ne treba ipak zaboraviti da je za uspješno pripremanje ispita važno samo jedno, a to su dvije stvari: pohađati nastavu; slušati ispite; učiti, učiti i samo učiti...