OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Kriminologija
Kriminologija
Studij: Kaznenopravni - 10. semestar
Šifra: 186976
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac
Izvođači: doc. dr. sc. Reana Bezić - Predavanja
Osnovni podaci
Kriminologija Kaznenopravni - 10. semestar
4.0 186976
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac

ponedjeljkom u 14,15 sati na lokaciji: Trg N.Š. Zrinskog 17

Trg Nikole Šubića Zrinskog 17, soba 12/I
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Reana Bezić (Predavanja)

utorkom u 11,45 sati, Gundulićeva 10, soba 12/1 ili putem Google meeta (uz prethodnu najavu putem e-maila)

Gundulićeva 10, soba 12/I
Literatura
OBVEZNA: Davor Derenčinović, Anna-Maria Getoš; Uvod u kriminologiju; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2008), str. [object Object]
OBVEZNA: Getoš Kalac, Anna-Maria; Pribisalić, Dalia
Tamna i svijetla strana tamne brojke kriminala: O izazovima istraživanja nepoznanica i blagoslovu neznanja // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 70 (2020), 5; 637-673 doi:10.3935/zpfz.70.5.03 (domaća recenzija, članak, znanstveni)
OBVEZNA: Getoš Kalac, Anna-Maria; Bezić, Reana
Gender and Crime in Croatia: Female Criminality in Context. In: Stanojoska, A., Dimovski, D., Maksimova, E. (eds) The Handbook on Female Criminality in the Former Yugoslav Countries. Springer, Cham. (2023), 75-104, https://doi.org/10.1007/978-3-031-27628-6_3
OBVEZNA: Getoš Kalac, Anna-Maria; Bezić, Reana
Criminology, crime and criminal justice in Croatia // European Journal of Criminology, 14 (2017), 2; 242-266 doi:10.1177/1477370816648523 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)
OBVEZNA: Getoš Kalac, Anna-Maria; Roksandić Vidlička, Sunčana; Burić, Zoran
Victimology, Victimisation (Typology) & Victim Protection in Croatia // Mapping the Victimological Landscape of the Balkans: A Regional Study on Victimology and Victim Protection with a Critical Analysis of Current Victim Policies / Meško, Gorazd ; Sárik, Eszter ; Getoš Kalac, Anna-Maria (ur.).
Berlin : Freiburg : Zagreb: Duncker & Humblot in coop. with Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. and University of Zagreb's Faculty of Law, 2020. str. 223-276
OBVEZNA: Getoš, Anna-Maria; Giebel, Stefan
Strah od kriminala među studentima Pravnog fakulteta u Splitu // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 49 (2012), 3; 533-552 (podatak o recenziji nije dostupan, članak, znanstveni)
PREPORUČENA: Getoš Anna-Maria; Mjesto i uloga kriminologije i viktimologije u Hrvatskoj i međunarodnom kontekstu, Liber Amicorum Zvonimir Šeparović; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2009), str. 519
PREPORUČENA: Željko Horvatić; Osnove kriminologije; (1998), str. [object Object]
PREPORUČENA: Mike Maguire (ur.); The Oxford Handbook of Criminology; Oxford University Press (1997), str. 1267
PREPORUČENA: Mladen Singer (ur.); Kriminologija; Nakladni zavod Globus (2002), str. 847
Opis predmeta
Cilj predmeta je steći znanja o kriminologiji kao znanstvenoj disciplini, uključujući njezin predmet, kvalitativne i kvantitativne metode, definiciju i odnos s drugim kaznenim znanostima. Prepoznati i identificirati ključne značajke pojavnih oblika kažnjivih ponašanja (kriminološke fenomenologije) te grupirati kriminološke teorije u kontekstu prostora i vremena njihovog nastanka i razvoja. Studenti će kritički vrednovati i prepoznati mjere i strategije za suzbijanje kažnjivih ponašanja te razumjeti i objasniti najnovije empirijske spoznaje s područja istraživanja kažnjivih ponašanja, njihovih počinitelja i žrtava u kontekstu društva i kaznenopravnog sustava.
Ispitni rokovi
Obavijesti