MEĐUNARODNO KAZNENO PRAVO:
Međunarodno kazneno pravo
Međunarodno kazneno pravo
Studij:
Šifra: 166794
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Maja Munivrana
prof. dr. sc. Ksenija Turković
izv. prof. dr. sc. Marin Bonačić
Osnovni podaci
Međunarodno kazneno pravo 3.0 166794
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Maja Munivrana

Konzultacije po dogovoru

Trg Republike Hrvatske 3, soba soba 17/I
prof. dr. sc. Ksenija Turković
izv. prof. dr. sc. Marin Bonačić

Zbog korištenja slobodne studijske godine u akademskoj godini 2023./24. konzultacje se neće održavati.

Tkalčićeva 48-50, soba 1
Literatura
OBVEZNA: Cryer, Robert; Friman, Hakan; Robinson, Darryl; Wilmshurst, Elisabeth; An Introduction to International Criminal Law and Procedure; Cambridge University Press (2014), str
OBVEZNA: Krapac, Davor; Međunarodno kazneno procesno pravo. Oris postupaka pred međunarodnim kaznenim sudovima; Zagreb (2012), str. 1-28
OBVEZNA: Munivrana Vajda, Maja; Derenčinović, Davor et al.; Posebni dio kaznenog prava; Zagreb (2013), str
OBVEZNA: Josipović, Ivo; Odgovornost za ratne zločine pred sudovima u Hrvatskoj; Zagreb (2006), str
OBVEZNA: Statut Međunarodnog kaznenog suda (Rome Statute of the International Criminal Court), U.N. Doc. A/CONF.183/9; , str
OBVEZNA: Pravila o postupku i dokazima Međunarodnog kaznenog suda (Rules on Procedure and Evidence); , str
OBVEZNA: Statut Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju (ažurirana verzija iz 2009. godine; , str
PREPORUČENA: Slye, Ronald C.; Van Schaack, Beth; International Criminal Law; Aspen Publishers (2009), str
PREPORUČENA: Safferling, Christoph; International Criminal Procedure; Oxford University Press (2012), str
PREPORUČENA: Schabas, William A.; An Introduction to the International Criminal Court; Cambridge University Press (2011), str
PREPORUČENA: Bonačić. Marin; Internacionalizirani kazneni sudovi: osnovni problemi i pravna rješenja; Zagreb (2012), str
PREPORUČENA: Munivrana, Maja; Univerzalno načelo kao kriterij prostornog važenja kaznenog zakona; Zagreb (2007), str
PREPORUČENA: Josipović, I; Krapac, D.; Novoselec, P.; Stalni Međunarodni kazneni sud; Zagreb (2001), str
PREPORUČENA: Munivrana Vajda, Maja; thnic Cleansing as Genocide - Assessing the Croatian Genocide Case before the ICJ; International Criminal Law Review (2015), Volume 15, Issue 1 (2015), str. 147 -169
PREPORUČENA: Munivrana Vajda, Maja; Distinguishing Between Principals and Accessories at the ICC - Another Assessment of Control Theory; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 64 (2014) (2014), str. 1039-1060
PREPORUČENA: Bonačić, Marin; Međunarodni rezidualni mehanizam za kaznene sudove: funkcije i odnos s hrvatskim pravosuđem; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol.64 (2014), br. 5-6 (2014), str. 1061-1089
PREPORUČENA: Damaška, Mirjan; Pravi ciljevi međunarodnog kaznenog pravosuđa; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol. 15 (2008), br. 1 (2008), str. 13-33
Opis predmeta
Ciljevi kolegija
Predmet Međunarodno kazneno pravo studente uvodi u kompleksnu materiju koja povezuje niz drugih grana prava, kazneno i kazneno procesno pravo, međunarodno pravo, međunarodno humanitarno pravo i ljudska prava. Riječ je o pravnom području koje se intenzivno razvija rušeći mnoge od pravnih i političkih dogmi koje su važile do potkraj XX. stoljeća. U prvom redu, ono snažno redefinira načelo suverenosti država. Međunarodno kazneno pravo. studentima objašnjava osnovne pojmove međunarodnog kaznenog prava te ih upoznaje s njegovim filozofskim i političkim temeljima. U okviru predmeta međunarodno kazneno pravo studenti će se upoznati s povijesnim razvojem međunarodnog kaznenog prava i modernim tendencijama. Naglasak će biti na pravu i praksi međunarodnih ad hoc tribunala te stalnog Međunarodnog kaznenog suda.

Sadržaj kolegija
Pojam i izvori međunarodnog kaznenog prava. Važenje normi međunarodnog kaznenog prava. Odnos prema drugim pravima, posebno međunarodnom javnom pravu i nacionalnom kaznenom i kaznenom procesnom pravu. Svrha i ciljevi međunarodnog kaznenog prava. Načela međunarodnog kaznenog prava.
Povijest međunarodnog kaznenog prava. Pravni, povijesni, filozofski i politički temelji međunarodnog kaznenog prava, suradnje država na području suzbijanja kaznenih djela i međunarodnih kaznenih sudova.
Međunarodni zločini. Međunarodno ratno i humanitarno pravo. Razlozi isključenja protupravnosti (kaznene odgovornosti) u međunarodnom kaznenom pravu. Oblici individualne kaznene odgovornosti s posebnim osvrtom na teoriju vlasti nad djelom, zapovjednu odgovornost i zajednički zločinački pothvat. Krivnja.
Subjekti međunarodnog kaznenog postupka. Tijek postupka pred međunarodnim kaznenim sudovima i zaštita ljudskih prava. Dokazivanje pred međunarodnim kaznenim sudovima. Suradnja međunarodnih kaznenih sudova s državama. Rezidualne funkcije i mehanizmi međunarodnih kaznenih sudova.
Ispitni rokovi
Obavijesti