OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Maloljetničko kazneno pravo
Maloljetničko kazneno pravo
Studij: Kaznenopravni - 10. semestar
Šifra: 61275
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Leo Cvitanović
izv. prof. dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača
Ispitni rokovi:
  • 10. 06. 2024.
  • 24. 06. 2024.
  • 08. 07. 2024.
  • 26. 08. 2024.
  • 09. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Maloljetničko kazneno pravo Kaznenopravni - 10. semestar
4.0 61275
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Leo Cvitanović

petak, 10:00 sati

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 16/I
izv. prof. dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača

Četvrtkom u 12 sati, Zrinjevac 17;

 

Trg Republike Hrvatske 14, soba Zrinjevac 17 (Trg Nikole Šubića Zrinskog 17)
Literatura
OBVEZNA: Carić, Ante Kustura, Ivana; Sudovi za mladež: ustrojstvo, sastav i madležnost prema Zakonu o sudovima za mladež; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (2009), str. 857-894
OBVEZNA: Zakon o sudovima za mladež, NN 84/11, 143/12, 148/13, 56/15; , str
OBVEZNA: Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje NN 133/12; , str
OBVEZNA: Maloljetni počinitelji kaznenih djela, prijave, optužbe i osude 2014 i 2015; Državni zavod za statistiku RH, str
OBVEZNA: Kaznena djela na štetu maloljetnika 2001- 2006; Studije i analize 106; Državni zavod za statistiku RH, 2009, str
OBVEZNA: Maloljetni počinitelji kaznenih djela prema vrsti odluke 2015.,; Državni zavod za statistiku-priopćenje (http://www.dzs.hr/), str
PREPORUČENA: Mladen Singer; Kaznenopravna odgovornost i zaštita mladeži; Nakladni Zavod Globus (1998), str. 254
PREPORUČENA: Franjo Hirjan, Mladen Singer; Komentar Zakona o sudovima za mladež i kaznenih djela na štetu djece i maloljetnika; Nakladni zavod Globus (2002), str. 351
PREPORUČENA: Franjo Bačić; Kazneno pravo; Informator (1998), str. 526
PREPORUČENA: Željko Horvatić (ur.); Rječnik kaznenog prava; Masmedia (2002), str. 692
PREPORUČENA: Ante Carić; Zakon o sudovima za mladež i odredbe o maloljetnicima u Zakonu o prekršajima; Narodne novine (2004), str. 668
PREPORUČENA: Ante Carić; Kazneni postupak prema maloljetnicima; Pravni fakultet u Splitu (2004), str. 30
Opis predmeta
Maloljetnička delinkvencija u suvremenom društvu. Pojam maloljetnika u kaznenom pravu. Odgovornost maloljetnika.
Sankcije za maloljetnike i kriteriji za izbor sankcija. Pojedine vrste odgojnih mjera. Kazna maloljetničkog zatvora.
Posebnosti kaznenog postupka protiv maloljetnika. Tijela kaznenog postupka. Odluka povodom prijave. Pripremni postupak. Sjednica vijeća ili glavna rasprava. Odluka vijeća za mladež. Pravni lijekovi.
Mlađe punoljetne osobe. Kaznenopravne odredbe. Kaznenopostupovne odredbe.
Kaznena djela na štetu maloljetnika. Kaznena djela protiv braka, obitelji i mladeži. Kaznena djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa. Ostala kaznena djela na štetu maloljetnika (međunarodna prostitucija, trgovanje ljudima i ropstvo, čedomorstvo itd.).
Ispitni rokovi
10. 06. 2024.
24. 06. 2024.
08. 07. 2024.
26. 08. 2024.
09. 09. 2024.