OSOBITOSTI DELINKVENCIJE ŽENA:
Osobitosti delinkvencije žena
Osobitosti delinkvencije žena
Studij: Kaznenopravne znanosti - 1. semestar
Šifra: 166801
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Velinka Grozdanić
Osnovni podaci
Osobitosti delinkvencije žena Kaznenopravne znanosti - 1. semestar
3.0 166801
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Velinka Grozdanić
Literatura
Grozdanić, V. (ur); Kada žena ubije - interdisciplinarni pristup; Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (2011)
Grozdanić- Šelih (ur.); Žene i kazna zatvora; Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (2001)
Frances Heidensohn; Women and Crime; Macmillan Press LTD, London (1996)
Joanne Belknap; The Invisible Woman:Gender, Crime and Justice; Thomson Wadsworth Publishing, Belmont, USA (2010)
Marisa Silvestri; Chris Crowther; Dowey; Gender+Crime; London (2016)
Nastavni materijali (reader, power point, 2016.);
Grozdanić; Karlavaris; Bremer; Kazna zatvora za ovisnice - represija i/ili prevencija; Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol.26., br.2/2005 (2005)
Grozdanić; Karlavaris; Bremer; Poremećaj kao element bića kaznenog djela čedomorstva; Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 17., br.2/1996. (1996)
Kanduč; Grozdanić; Prostitucija (nepoželjna tema, kažnjiva radnja i stalna pojava); Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol.19., br.1/1998 (1998)
Grozdanić; Karlavaris; Bremer; Pisana riječ u funkciji resocijalizacije u ženskim zatvorima; Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 23., br. 2/2002. (2002), str. 697-711
Sheryl J. Grana; Women and Justice; Rowman+Littlefield Publishers (2002)
Marilyn D. McShane; Ming Li Hsieh; Women and Criminal Justice; Wolters Kluwer (2014)
Opis predmeta
Ciljevi kolegija
Ovim predmetom stječu se znanja o svim posebnostima - fenomenološkim i etiološkim koje se odnose na delinkvenciju žena, o nekim tipičnim i zanimljivim kaznenim djelima koja čine žene, te o načinima izdržavanja kazne zatvora za žene kao jednom obliku reakcije društva na njihova delinkventna ponašanja. Predmet je zbog svoje naglašene interdisciplinarnosti usko povezan sa slijedećim predmetima studija: Kazneno pravo, Kriminologija, Penologija i penitencijarno pravo i Sudska psihijatrija. Navedeni sadržaj predmeta zbog fokusiranja na specifičnosti delinkvencije žena osvještavao bi navedenu problematiku, pa bi se na taj način širili vidici, ali i olakšalo snalaženje u ovom području u praksi.

Sadržaj kolegija
Žene u mitovima, literaturi i društvu. Kriminalitet žena. Fenomenologija kriminaliteta žena. Statistika o kriminalitetu žena. Udio u ukupnom kriminalitetu. Vrste kaznenih djela. Tamna brojka ženskog kriminala. Žene povratnice. Etiologija kriminaliteta žena. Traganje za uzrocima kriminalnog ponašanja u osobi žene: Antropološka učenja, Psihološka učenja, Utjecaj društvene sredine na kriminalitet žena, Feminizam i delinkvencija. Žene i kazneno pravo: Povijesni pregled. Počiniteljice nekih kaznenih djela: Čedomorke. Žene ubojice. Žene i droge. Žene i organizirani kriminal. Kažnjavanje žena: Odmjeravanje kazne, Žene i kazna zatvora.
Ispitni rokovi
Obavijesti