OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Pravo kroz film
Pravo kroz film
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 61354
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Maja Munivrana
prof. dr. sc. Ksenija Turković
izv. prof. dr. sc. Sunčana Roksandić
izv. prof. dr. sc. Aleksandar Maršavelski
Ispitni rokovi:
  • 10. 06. 2024.
  • 24. 06. 2024.
  • 08. 07. 2024.
  • 26. 08. 2024.
  • 09. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Pravo kroz film Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 61354
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Maja Munivrana

Konzultacije po dogovoru

Trg Republike Hrvatske 3, soba soba 17/I
prof. dr. sc. Ksenija Turković
izv. prof. dr. sc. Sunčana Roksandić

četvrtkom u 9 sati. Obzirom na izvanredne okolnosti uzrokovane potresom i COVID-19 pandemijom, dostupna e-mailom: suncana.roksandic@pravo.hr.

Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba 54
izv. prof. dr. sc. Aleksandar Maršavelski

ponedjeljkom u 18:30 sati, Gundulićeva 10, soba 12/I. (najaviti dolazak putem e-maila zbog mogućnosti službenog odsustva)

Gundulićeva 10, soba 12
Literatura
PREPORUČENA: Steve Greenfield et al.; Film the Law; Cavendish Publishing (2001), str. odabrani dijelovi
PREPORUČENA: David Alan Black; Law in Film: Resonance and Representation; University of Illinois Press (1999), str. odabrani dijelovi
Opis predmeta
Pravo je danas važno područje inspiracije u stvaranju filmova, koji su postali glavni izvor javnog shvaćanja prava i pravnog sustava. Istodobno, filmovi su postali važan izvor pravnicima koji žele produbiti svoje razmišljanja o različitim pravnim pitanjima. Ovaj predmet stvara interdisciplinarnu poveznicu između prava i filma kao prizmu za obrađivanje ključnih pravnih i društvenih koncepata pravednosti, kazne, obitelji, oružanog sukoba i dr. Ovaj predmet služi razvijanju kritičkih vještina u procjeni, analizi i boljem razumijevanju društvenih mehanizama putem kojih se pravo stvara i primijenjuje u Hrvatskoj i svijetu. Od studenata se ičekuje da analiziraju i komentiraju film i pročitaju datu literaturu (u vezi s tematikom koju filmovi obrađuju), te napišu eseje koji uključuju pravnu analizu problema koji se pojavljuju u prikazanim filmovima.
Ispitni rokovi
10. 06. 2024.
24. 06. 2024.
08. 07. 2024.
26. 08. 2024.
09. 09. 2024.