PREKRŠAJNO PRAVO:
Prekršajno pravo
Prekršajno pravo
Studij: Kaznenopravne znanosti - 2. semestar
Šifra: 166814
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivo Josipović
izv. prof. dr. sc. Marin Bonačić
izv. prof. dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača
Osnovni podaci
Prekršajno pravo Kaznenopravne znanosti - 2. semestar
3.0 166814
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ivo Josipović

Ponedjeljkom od 12 sati

Trg Republike Hrvatske 14, soba 46/II. kat
izv. prof. dr. sc. Marin Bonačić

Zbog korištenja slobodne studijske godine u akademskoj godini 2023./24. konzultacje se neće održavati.

Tkalčićeva 48-50, soba 1
izv. prof. dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača

Četvrtkom u 12 sati, Zrinjevac 17;

 

Trg Republike Hrvatske 14, soba Zrinjevac 17 (Trg Nikole Šubića Zrinskog 17)
Literatura
OBVEZNA: Bonačić, Marin; Rašo, Marko; Obilježja prekršajnog prava i sudovanja, aktualna pitanja i prioriteti de lege ferenda; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol. 19, 2012., br. 2 (2012), str. 439-472
OBVEZNA: Derenčinović, Davor; Upravno-kaznene mjere zbog zlouporabe tržišta; Informator, 62(2014), 6316-6317 (2014), str. 1-3
OBVEZNA: Derenčinović, Davor; Gulišija, Miranda; Dragičević Prtenjača, Marta; Novosti u materijalnopravnim odredbama Prekršajnog zakona; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol. 20, 2013., br. 2 (2013), str. 751-777
OBVEZNA: Getoš, Anna-Maria; Gulišija, Miranda; Analiza pravnih lijekova u prekršajnom postupku s naglaskom na institutu obaveznog prekršajnog naloga u svjetlu sudske prakse i komparativnih europskih rješenja; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol. 18, 2011., br. 2 (2011), str. 621-677
OBVEZNA: Ivičević Karas, Elizabeta; Povodom presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Maresti protiv Hrvatske - analiza mogućeg utjecaja na reformu prekršajnog prava u Republici Hrvatskoj; Zbornik s III. specijalističkog savjetovanja Hrvatskog udruženja za kazneno pravo i praksu: Primjena Prekršajnog zakona i ostalih propisa s područja prekršajnog prava u Republici Hrvatskoj (2009), str. 1-18
OBVEZNA: Josipović, Ivo; Novi Prekršajni zakon: Konačno, reformski iskorak (uvod), Prekršajni zakon; Zagreb (2008), str. 3-33
OBVEZNA: Josipović, Ivo; Rašo, Marko; Prekršajni zakon i njegov reformski potencijal u praksi; Novine u kaznenom zakonodavstvu, Zagreb (2009), str. 198-227
OBVEZNA: Josipović, Ivo; Tripalo, Dražen; Korotaj, Gordana; Klarić, Gordana; Rašo, Marko; Komentar Prekršajnog zakona; Zagreb (2014), str
OBVEZNA: Josipović, Ivo; Novak Hrgović, Karmen; Načelo ne bis in idem u kontekstu prekršajnog, kaznenog i upravnog prava; Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu, str. 469-507
OBVEZNA: Prekršajni zakon NN 107/07, 39/13, 157/13, 110/15; , str
OBVEZNA: Zakon o prekršajima protiv javnog rada i mira NN 41/77, 47/89, 55/89, 83/89, 47/90, 55/91, 29/94; , str
OBVEZNA: Zakon o sigurnosti prometa na cestama NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15; , str
OBVEZNA: Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji NN 137/09, 14/10, 60/10; , str
PREPORUČENA: Gospočić, Sanja; Klapšić, Mihovil; Prekršajni postupak pred tijelima državne uprave; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol. 22, 2015., br. 2 (2015), str. 559-558
PREPORUČENA: Margetić, Mirjana; Borovec, Krunoslav; Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima - preventivne i represivne mjere sudova i policije; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol. 22, 2015., br. 2 (2015), str. 589-634
PREPORUČENA: Novosel, Dragan; Rašo, Marko; Burić, Zoran; Razgraničenje kaznenih djela i prekršaja u svjetlu presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Maresti protiv Hrvatske; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol 17, 2010., br. 2 (2010), str. 785-812
PREPORUČENA: Rašo, Marko; Korotaj, Gordana; Novosti u postupovnim odredbama Prekršajnog zakona; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol. 20, 2013., br. 2 (2013), str. 779-793
PREPORUČENA: Zbornik s III. specijalističkog savjetovanja Hrvatskog udruženja za kazneno pravo i praksu: Primjena Prekršajnog zakona i ostalih propisa s područja prekršajnog prava u Republici Hrvatskoj; (2009), str
Opis predmeta
Ciljevi kolegija
1. Steći znanja iz materijalnog i procesnog prekršajnog prava, o njihovim načelima i izvorima
2. Upoznati studente s različitima načinima i pravilima prema kojima se provodi prekršajni postupak ovisno vodi li se postupak pred sudovima ili pred tijelima državne uprave
3. Analizirati odabrane presude Europskoga suda za ljudska prava koja su utjecala ili mogu biti od utjecaja na pojedina pitanja i shvaćanja u prekršajnom pravu
4. Proširiti znanja studenata (postdiplomanata) u području materijalnog i procesnog prekršajnog prava
5. Utjecati na razvoj sposobnosti analitičkog i kritičkog razmišljanja studenata (postdiplomanata)
6. Vrednovati postojeća rješenja, prednosti i nedostatke hrvatskog prekršajnog prava

Sadržaj kolegija
Kolegijem će biti obuhvaćen povijesni razvoj prekršajnog sudovanja; načela i instituti materijalnog prekršajnog prava; sankcije; odgovornost pravnih osoba; posebni dio prekršajnog prava (odabrani zakoni); načela i subjekti prekršajnog postupka; tijek prekršajnog postupka; prekršajni nalog i obavezni prekršajni nalog.
Ispitni rokovi
Obavijesti