2. NAPREDNI KOLOKVIJ "MEĐUNARODNO KAZNENO I HUMANITARNO PRAVO"

II. Advanced Colloqium "International Criminal and Humanitarian Law"

Baška, 22.-24. svibnja 2009.

 

  

 

U organizaciji Katedre za kazneno pravo Pravnog fakulteta, a u okviru projekta „Kaznenopravno sprječavanje korupcije i kolektivnog kriminaliteta“ i Tempus projekta Katedre za strane jezike Pravnog fakulteta Sveučlišta u Zagrebu, u Baški na otoku Krku od 22.-24. svibnja 2009. godine bit će održan II. Napredni kolokvij „Međunarodno kazneno i humanitarno pravo“ (II. Advanced Colloqium „International Criminal and Humanitarian Law“). Na kolokviju sudjeluje 16 studenata II. godine Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji na engleskom jeziku argumentiraju teze iz hipotetskog slučaja s područja međunarodnog humanitarnog prava.

 

Sudsko vijeće u sastavu prof.dr.sc. Davor Derenčinović, doc.dr.sc. Lelija Sočanac, prof.dr.sc. Diana Phillips i mr.sc. Anna Maria Getoš ocjenjivati će oznavanje prava i činjenica, znanje engleskog jezika, prezentaciju i korištenje vremena (time management).