THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS:
Katedra za kazneno procesno pravo English
The European Court of Human Rights
Poll
No polls currently selected on this page!
Repository
Repository is empty
Frequently asked questions
European Court of Human Rights-criminal law aspects
Study: European Law - 2. semester
Code: 166922
ECTS: 6.0
Course coordinators: prof. dr. sc. Ivo Josipović
prof. dr. sc. Zlata Đurđević
prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas
Basic data
European Court of Human Rights-criminal law aspects European Law - 2. semester
6.0 166922
Lecturer in charge Consultations Location
prof. dr. sc. Ivo Josipović

Monday, 12 a.m.

Trg Republike Hrvatske 14, room 46/II. kat
prof. dr. sc. Zlata Đurđević Trg Republike Hrvatske 14, room 38
prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas

Wednesdays from 10,00 a. m.

Trg Republike Hrvatske 14, room 43
Literature
Batistić Kos, Vesna; Pozitivne obveze prema Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda; NN (2012)
Bojanić, Igor / Đurđević, Zlata; Dopuštenost uporabe dokaza pribavljenih kršenjem temeljnih ljudskih prava; (2008), str. 973-980
Đurđević, Zlata / Elizabeta Ivičević Karas (ur.); Presude Europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske u kaznenim predmetima; (2013)
Đurđević, Zlata; Europsko konvencijsko pravo o oduzimanju slobode prisilnim smještajem osoba s duševnim smetnjama, u: Pravni položaj počinitelja kaznenih djela s duševnim smetnjama; (2002), str. 207-233
Đurđević, Zlata; Tripalo, Dražen; Trajanje pritvora u svjetlu međunarodnih standarda te domaćeg prava i prakse; (2006), str. 551-596, 552-566
Đurđević, Zlata,; Sloboda izražavanja: čl. 10. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, u: Usklađenost hrvatskog zakonodavstva i prakse sa standardima Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (ur. Radačić Ivana); (2011), str. 152 - 189
Đurđević, Zlata; Pravo na učinkovitu istragu u kaznenim predmetima: analiza hrvatske prakse i prava; (2014)
Ivičević Karas, Elizabeta; Načelo jednakosti oružja kao konstitutivni element prava na pravični kazneni postupak iz članka 6. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda; (2007)
Ivičević Karas, Elizabeta; Povodom presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Maresti protiv Hrvatske - analiza mogućeg utjecaja na reformu prekršajnog prava u Republici Hrvatskoj, III. specijalističko savjetovanje, Primjena prekršajnog zakona i ostalih propisa s područja prekršajnog prava u RH,; (2009), str. 1-19
M. Munivrana Vajda, A. Šurina Marton; Gdje prestaju granice slobode izražavanja, a počinje govor mržnje? Analiza hrvatskog zakonodavstva i prakse u svjetlu europskih pravnih standarda; (2016), str. 435-467
Pleić, Marija; Zabrana mučenja u praksi Europskog suda za ljudska prava s posebnim osvrtom na presude protiv Republike Hrvatske i praksu Ustavnog suda RH; (2016), str.. 247-279
Valković, Laura; Pravo na pristup branitelju u svjetlu presude Dvorski protiv Hrvatske; (2016), str. 339-369
Đurđević, Zlata; Procesna jamstva obrane prema suokrivljeniku kao svjedoku optužbe, HLJKPP br. 2/2009; , str. 783-808, 785-788
Đurđević, Zlata; Pravna priroda, pravni okvir i svrha jamstva u kaznenom postupku: mogu li preživjeti odluku Ustavnog suda RH U-III-1451/2015 o ukidanju istražnog zatvora za gradonačelnika grada Zagreba i vraćanju jamčevine njegova branitelja?; (2015), str. 9-47
Grđan, Kristijan; Pravo na život: čl. 2. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, u: Usklađenost hrvatskog zakonodavstva i prakse sa standardima Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (ur. Radačić Ivana); (2011), str. 45 - 66
Ivičević Karas, Elizabeta; Okrivljenikovo pravo da ispituje svjedoke optužbe u stadiju istrage kao važan aspekt načela jednakosti oružja stranaka u kaznenom postupku (u povodu presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Kovač protiv Hrvatske); , str. 999 - 1018
Krapac, Davor; Europska konvencija o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda i hrvatski kazneni postupak; (1995), str. 3 - 40
Krapac, Davor; Kazneno procesno pravo, Institucije, knjiga I, 136-170, te druga pravna mišljenja Europskog suda za ljudska prava opisana u knjizi; (2010)
Krapac, Davor; Nezakoniti dokazi u kaznenom postupku prema praksi Europskog suda za ljudska prava; (2010), str. 1207 - 1240
Krapac, D; Osnovna prava čovjeka i građanina i načela krivičnog postupka; (1989), str. 827 - 854
Kušan Lovorka / Radačić Ivana; Zabrana mučenja: čl. 3. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, u: Usklađenost hrvatskog zakonodavstva i prakse sa standardima Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (ur. Radačić Ivana); (2011), str. 67 - 87
Martinović, Igor / Kos, Damir; Nezakoniti dokazi: teorijske i praktične dvojbe u svjetlu prakse Europskog suda za ljudska prava,; (2016), str. 311-338
Mrčela, Marin / Bilušić, Ivana; Konfrontacijska mjerila; (2016), str. 371-401
Priručnici za pravnike o Europskoj konvenciji o ljudskim pravima; Interrights
Radačić, Ivana; Regulacija pobačaja - Praksa Europske komisije za ljudska prava i Europskog suda za ljudska prava u svjetlu globalnih standarda; (2017), str. 251-270
Description
Exam dates
Forum
Sort by: title | last reply time | thread opened time
Title Replies Last reply