OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Penitencijarno pravo
Penitencijarno pravo
Studij: Kaznenopravni - 10. semestar
Šifra: 61282
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Marin Bonačić - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Zoran Burić - Predavanja
prof. dr. sc. Zlata Đurđević - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 10. 06. 2024.
  • 24. 06. 2024.
  • 08. 07. 2024.
  • 26. 08. 2024.
  • 09. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Penitencijarno pravo Kaznenopravni - 10. semestar
4.0 61282
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas

Četvrtkom od 8 sati, molim uz prethodnu najavu e-mailom

Trg Republike Hrvatske 3, soba Trg Republike Hrvatske 3
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Marin Bonačić (Predavanja)

Zbog korištenja slobodne studijske godine u akademskoj godini 2023./24. konzultacje se neće održavati.

Tkalčićeva 48-50, soba 1
izv. prof. dr. sc. Zoran Burić (Predavanja)

Četvrtkom od 14,00 sati

U četvrtak, 2. 11. 2023., konzultacije se zbog bolesti nastavnika neće održati. 

Gundulićeva 10, soba 21
prof. dr. sc. Zlata Đurđević (Predavanja) Tkalčićeva 48-50, soba 3
Literatura
OBVEZNA: Zakon o izvršavanju kazne zatvora, Nar. nov. 128/99, 55/00, 59/00, 129/00, 59/01, 67/01, 11/02, 190/03, 76/07, 27/08, 83/09, 18/11, 48/11, 125/11, 56/13, 150/13.; , str
OBVEZNA: Predavanja koja budu objavljena na web stranici Katedre za kazneno procesno pravo (pod izbornikom Penitencijarno pravo); , str
OBVEZNA: Elizabeta Ivičević Karas; Penitencijarno pravo; Narodne novine (2016), str. 122
PREPORUČENA: Davor Krapac, Zlata Đurđević, Elizabeta Ivičević Karas, Marin Bonačić, Zoran Burić; Presude Europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske u kaznenim predmetima (odabrana poglavlja - penitencijarni predmeti); Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2013), str. 234
PREPORUČENA: Marija Pleić; Međunarodni instrumenti zaštite prava zatvorenika i nadzora nad sustavom izvršenja kazne zatvora,; (2010), str. 24
Opis predmeta
Kazne oduzimanja slobode u sustavu kaznenopravnih sankcija. Kazna zatvora i evolucija njezinog shvaćanja kroz povijesni razvoj.
Temeljna načela izvršavanja kazne zatvora.
Izvršavanje kazne zatvora u Hrvatskoj. Pravni izvori: Zakon o izvršavanju kazne zatvora, podzakonski propisi, međunarodna pravila i standardi. Tijela za izvršavanje kazne zatvora: ustroj i vrste, nadležnost, službeno osoblje i njegove ovlasti i dužnosti, sudac izvršenja. Zatvorenik i zaštita njegovih prava.
Tijek izvršavanja kazne zatvora. Upućivanje na izdržavanje kazne zatvora, odgoda izvršenja, prijam zatvorenika i njihova klasifikacija. Rad, zapošljavanje i obrazovanje zatvorenika. Život u zatvoru: osobna prava i smještaj zatvorenika, zdravstvena zaštita u zatvoru. Odnosi s vanjskim svijetom: dopisivanje, telefonski razgovori, paketi, novac, posjeti. Pogodnosti i odlučivanje o njima. Red i sigurnost u zatvoru: Opće i posebne mjere održavanja reda i sigurnosti, primjena sredstava prisile i načelo razmjernosti, stegovni prijestupi i stegovni postupak.
Promjene u tijeku izvršavanja kazne zatvora. Promjene uslijed primjene uvjetnog otpusta. Premještaj zatvorenika.
Mehanizmi nadzora nad izvršavanjem kazne zatvora i zaštita prava zatvorenika.
Ispitni rokovi
10. 06. 2024.
24. 06. 2024.
08. 07. 2024.
26. 08. 2024.
09. 09. 2024.