Literatura za pripremu ispita iz predmeta Međunarodno pravo
Obvezna literatura:

Andrassy, J., Bakotić, B., Seršić, M., Vukas, B., Međunarodno pravo 1, Zagreb, 2010. (tekst otisnut krupnim slogom).

 

Andrassy, J., Bakotić, B., Lapaš, D., Seršić, M., Vukas, B., Međunarodno pravo 2, Zagreb, 2012. (tekst otisnut krupnim slogom).

 

Andrassy, J., Bakotić, B., Seršić, M., Vukas, B., Međunarodno pravo 3, Zagreb, 2006. (tekst otisnut krupnim slogom).

 

 

 

Dopunska literatura:

Lapaš, D., Šošić, T.M. (ur.), Međunarodno javno pravo - izbor dokumenata, Zagreb, 2005.

 

Lapaš, D., Pravo međunarodnih organizacija, Zagreb, 2008.