EU U MEĐUNARODNOM PRAVU:
EU u međunarodnom pravu
EU u međunarodnom pravu
Studij: Europsko pravo - 1. semestar
Šifra: 166914
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Davorin Lapaš
Osnovni podaci
EU u međunarodnom pravu Europsko pravo - 1. semestar
3.0 166914
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Davorin Lapaš

utorkom, od 14 sati

Ćirilometodska 4, soba 24
Literatura
OBVEZNA: Andrassy, J., Bakotić, B., Seršić, M., Vukas, B.; Međunarodno pravo, sv. 1, Zagreb, 2010. (tekst otisnut sitnim i krupnim slogom); str. 1-44, 74-90, 124-132.; (2010), str. 1-44, 74-90, 124-132
OBVEZNA: Lapaš, D.; Odnos međunarodnog i europskog prava - novo lice dualizma?, u: Korać Graovac, A., Majstorović, I.(ur.), Europsko obiteljsko pravo; NN (2013), str
OBVEZNA: Koskenniemi, M.(ed.); International Law Aspects of the European Union (poglavlja 1-6, 8-11, 13-16.); Kluwer (1998), str. (poglavlja 1-6, 8-11, 13-16.)
OBVEZNA: Seršić, M.; Odnos prava Europske unije i međunarodnog prava; (2005), str
OBVEZNA: Lapaš, D.; 'Fragmentacija međunarodnog prava' - degeneracija ili evolucija?; (2005), str
OBVEZNA: Turkalj, K.; Reforma Zajednicke ribarske politike Europske zajednice - s naglaskom na problematiku širenja jurisdikcije na moru; (2003), str
OBVEZNA: Lapaš, D.; Zajednička vanjska i sigurnosna politika Europske unije nakon Lisabona - put k europskom politickom identitetu?", u: Rodin, S., Ćapeta, T., Goldner Lang, I. (ur.), Reforma Europske unije - Lisabonski ugovor; (2009), str
PREPORUČENA: Lisabonski ugovor Europske unije; Adrias (2009), str
PREPORUČENA: Lapaš, D.; Pravo međunarodnih organizacija; NN (2008), str
Opis predmeta
1. Cilj predmeta Europska unija u međunarodnom pravu prije svega je upoznati studente s osnovnim teorijama o odnosu pravnih sustava EU s međunarodnim pravom;
2. steći razumijevanje o problematici subjektiviteta u međunarodnom pravu, te specifičnostima međunarodnih organizacija kao redovitog subjekta međunarodnog prava različitog od puke ukupnosti država članica, ali i složenih država, što je u slučaju Europske unije uslijed njezinih supranacionalnih značajki od posebne važnosti;
3. upoznati studente s kategorizacijom međunarodnopravnih normi sadržanih u međunarodnopravnim aktima koji vezuju Uniju i/ili njezine članice, posebice u odnosu prema trećima, kao i same te akte prema različitim kriterijima (npr. formalnim, funkcionalnim, pravotvornim: inter partes ili erga omnes djelovanja i dr.);
4. osposobiti studente za primjenu međunarodnopravnih normi koje se tiču pravnog sustava Unije i na konkretna činjenična stanja u međunarodnoj praksi.

Predmet obrađuje međunarodnopravni položaj Europske zajednice i Europske unije u međunarodnom pravu. Podijeljen je u pet cjelina:
1. Odnos prava i EU s međunarodnim pravom;
2. Međunarodnopravni subjektivitet i pitanje subjektiviteta EU;
3. EU i objekti međunarodnog prava (npr. pravo mora: zajednicke ribolovne vode , pitanje ekoloških pojaseva, ribolovnih pojaseva itd.; svemir: Europska svemirska agencija, EUTELSAT itd.; Antarktik: sektori drţava clanica EU navedeni u Ugovoru o EU itd.);
4. EU u Ujedinjenim narodima
5. Međunarodnopravni aspekti zajedničke vanjske i sigurnosne politike (ukljucujući i odnos prema NATO-u, UN-u, tzv. "antiteroristickim koalicijama", kao i status trajne neutralnosti nekih drţava clanica EU - Austrije i Malte).
Ispitni rokovi
Obavijesti