MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE:
Međunarodne organizacije
Međunarodne organizacije
Studij: Međunarodno javno i međunarodno privatno pravo - 1., 2. semestar
Šifra: 166900
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Davorin Lapaš
Izvođači: doc. dr. sc. Trpimir Mihael Šošić - Predavanja
Osnovni podaci
Međunarodne organizacije Međunarodno javno i međunarodno privatno pravo - 1., 2. semestar
4.0 166900
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Davorin Lapaš

utorkom, od 14 sati

Ćirilometodska 4, soba 24
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Trpimir Mihael Šošić (Predavanja)

utorkom, od 16 sati

Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba 18
Literatura
OBVEZNA: Seyersted, F.; Objective International Personality of Intergovernmental Organisations, Copenhagen; (1963), str
OBVEZNA: Degan, V. Đ.; Međunarodno pravo, Zagreb; (2011), str
OBVEZNA: Andrassy, J./Bakotić, B./Seršić, M./Vukas, B.; Međunarodno pravo, sv. 1, Zagreb; (2010), str
OBVEZNA: Lapaš, D.; Pravo međunarodnih organizacija, Zagreb; (2008), str
OBVEZNA: Bindschedler, R. L.; La delimitation des competences des Nations Unies; Recueil des cours, sv. 108 (1964), str
OBVEZNA: Povelja Ujedinjenih naroda, Narodne novine - međunarodni ugovori, br. 15, 1993.; , str
PREPORUČENA: Andrassy, J.; Liga naroda - njezino ustrojstvo i djelovanje; (1931), str
PREPORUČENA: Cot, J.-P./Pellet, A. (ur.); La Charte des Nations Unies - Commentaire article par article, 3. izd.; (2005), str
PREPORUČENA: Simma, B.(ur.); The Charter of the United Nations - A Commentary, 3. izd.; (2012), str
PREPORUČENA: Lapaš, D.; Quelques reflexions concernant la question de la "constitutionnalite" dans le cadre de l'O.N.U.; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, sv. 51, br. 5, 2001. (2001), str
PREPORUČENA: Lapaš, D.; Međunarodne nevladine organizacije kao subjekti međunarodnog prava; (1999), str
Opis predmeta
Ciljevi kolegija
1. Cilj predmeta Međunarodne organizacije jest zainteresiranim studentima poslijediplomskog studija omogućiti detaljnije proučavanje međunarodnih (međuvladinih) organizacija kao sve značajnijih subjekata međunarodnog prava, ali i pružiti detaljniji uvid u pravo međunarodnih organizacija kao podsustav općega međunarodnog prava.
2. Cilj je također posvetiti posebnu pažnju Ujedinjenim narodima te potaknuti doktorande na stjecanje općih i posebnih znanja o toj najznačajnijoj univerzalnoj međunarodnoj organizaciji današnjice, kao i pravu Ujedinjenih naroda te odnosu toga prava s općim međunarodnopravnim sustavom.
Sadržaj kolegija
1. Pojam i definiranje međunarodne organizacije
1.1. Elementi međunarodne organizacije
1.2. Međunarodne vladine i nevladine organizacije
2. Međunarodne organizacije kao subjekti međunarodnog prava
2.1. Povijesni razvoj
2.2. Pravna sposobnost međunarodnih organizacija u međunarodnom pravu
2.3. Djelatna sposobnost međunarodnih organizacija u međunarodnom pravu
3. Ujedinjeni narodi
3.1. Preteče i razvoj Ujedinjenih naroda
3.2. Struktura Ujedinjenih naroda
3.3. Pravo Ujedinjenih naroda
3.4. Sustav kolektivne sigurnosti Ujedinjenih naroda
3.5. Specijalizirane ustanove Ujedinjenih naroda
3.6. Ostali međunarodni organizmi povezani s Ujedinjenim narodima
4. Regionalne međunarodne organizacije
Ispitni rokovi
Obavijesti