NASTAVNI PROGRAM:
Okvirni sadržaj predmeta Međunarodno pravo

Uvodna i opća pitanja: Definicija i pojam međunarodnog prava. Podjele međunarodnog prava. Pravna priroda međunarodnog prava. Odnos međunarodnog i unutrašnjeg prava. Povijest. Razvoj znanosti.

 

Izvori međunarodnog prava: Običajno pravo. Ugovorno pravo. Pravna načela priznata od civiliziranih naroda. Pomoćna sredstva: sudske rješidbe i doktrina. Ostali mogući izvori. Kodifikacija.

 

Subjekti međunarodnog prava: Opći pogledi. Država: postanak i prestanak, priznanje države i vlade, temeljna prava država, složene države. Odnosi ovisnosti. Ustanici i oslobodilački pokreti. Područja s posebnim položajem. Trajna neutralnost.

 

Čovjek (pojedinac) u međunarodnom pravu: Državljani i stranci. Međunarodnopravna zaštita čovjeka. Manjine. Kaznena odgovornost pojedinca.

 

Objekti međunarodnog prava: Državno područje. Granice. Međunarodne rijeke. More, morsko dno i podzemlje. Zračni prostor. Svemir. Stjecanje područja. Sukcesija država. Međudržavne služnosti.

 

Organi međunarodnih odnosa: Opći pregled. Državni poglavar, predsjednik vlade, vlada, ministar vanjskih poslova. Diplomatski zastupnici. Konzuli. Međunarodni službenici.

 

Pravne činjenice međunarodnog prava: Međunarodnopravni poslovi općenito. Jednostrani pravni poslovi. Međunarodni ugovori: pojam i vrste, nastanak, prestanak, djelovanje. Međunarodni delikti.

 

Međunarodne organizacije: Opći pregled. Ujedinjeni narodi: pravo i ciljevi, članovi, organi, položaj država nečlanica. Specijalizirane ustanove Ujedinjenih naroda. Regionalne organizacije. Europska integracija: Europska unija, Vijeće Europe, Sjevernoatlantska organizacija (NATO), Organizacija za sigurnost i suradnju u Europi (OSCE).

 

Mirno rješavanje sporova i osiguranje mira: Opći problemi. Posredovanje. Istraga. Mirenje. Izravnanje. Arbitraža. Međunarodni sud. Uloga Ujedinjenih naroda. Razoružanje. Samopomoć.

 

Ratno pravo: Pojam rat. Izvori ratnog prava. Početak i svršetak rata. Ratište. Osobe u ratu. Ograničenja ratovanja, uključujući zaštitu osoba. Ratna okupacija. Neutralnost. Gospodarski rat na moru. Materijalno i formalno pljenovno pravo.