OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Međunarodno pravo
Studij: Pravo - 6. semestar
Šifra: 36589
ECTS: 8.0
Nositelji: prof. dr. sc. Davorin Lapaš
prof. dr. sc. Maja Seršić
doc. dr. sc. Rutvica Rusan Novokmet
doc. dr. sc. Trpimir Mihael Šošić
Ispitni rokovi:
  • 16. 05. 2024.
  • 25. 06. 2024.
  • 09. 07. 2024.
  • 27. 08. 2024.
  • 10. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Međunarodno pravo Pravo - 6. semestar
8.0 36589
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Davorin Lapaš

utorkom, od 14 sati

Ćirilometodska 4, soba 24
prof. dr. sc. Maja Seršić

utorkom, od 12 sati

Ćirilometodska 4, soba 19
doc. dr. sc. Rutvica Rusan Novokmet

utorkom, od 14 sati, Ćirilometodska 4, soba 12

 

Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba 12
doc. dr. sc. Trpimir Mihael Šošić

utorkom, od 16 sati

Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba 18
Literatura
OBVEZNA: J. Andrassy, B. Bakotić, M. Seršić, B. Vukas; Međunarodno pravo 1; Školska knjiga, Zagreb (2010), str. (tekst otisnut krupnim slogom)
OBVEZNA: J. Andrassy, B. Bakotić, D. Lapaš, M. Seršić, B. Vukas; Međunarodno pravo 2; Školska knjiga, Zagreb (2012), str. (tekst otisnut krupnim slogom)
OBVEZNA: J. Andrassy, B. Bakotić, M. Seršić, B. Vukas; Međunarodno pravo 3; Školska knjiga, Zagreb (2006), str. (tekst otisnut krupnim slogom)
PREPORUČENA: D. Lapaš, T.M. Šošić (ur.); Međunarodno javno pravo: izbor dokumenata; Pravni fakultet u Zagrebu (2005), str
PREPORUČENA: D. Lapaš; Pravo međunarodnih organizacija; Narodne novine, Zagreb (2008), str. (tekst otisnut krupnim slogom)
Opis predmeta
Uvodna i opća pitanja: Definicija i pojam međunarodnog prava. Podjele međunarodnog prava. Pravna priroda međunarodnog prava. Odnos međunarodnog i unutrašnjeg prava. Povijest. Razvoj znanosti.
Izvori međunarodnog prava: Običajno pravo. Ugovorno pravo. Pravna načela priznata od civiliziranih naroda. Pomoćna sredstva: sudske rješidbe i doktrina. Ostali mogući izvori. Kodifikacija i progresivni razvoj međunarodnog prava.
Subjekti međunarodnog prava: Opći pogledi. Međunarodni organizmi. Država: postanak i prestanak, priznanje države i vlade, temeljna prava država, složene države. Odnosi ovisnosti. Ustanici i oslobodilački pokreti. Područja s posebnim položajem, Sveta Stolica i Država Vatikanskog Grada. Trajna neutralnost.
Objekti međunarodnog prava: Državno područje. Granice. Međunarodne rijeke. More, morsko dno i podzemlje. Međunarodni prokopi. Zračni prostor. Svemir. Stjecanje područja. Sukcesija država. Međudržavne služnosti.
Čovjek (pojedinac) u međunarodnom pravu: Državljani i stranci. Međunarodnopravna zaštita ljudskih prava. Manjine. Kaznena odgovornost pojedinca.
Organi međunarodnih odnosa: Opći pregled. Glavar države, predsjednik vlade, vlada, ministar vanjskih poslova. Diplomatski zastupnici. Diplomatske povlastice. Konzuli. Međunarodni službenici.
Pravne činjenice međunarodnog prava: Međunarodnopravni poslovi općenito. Jednostrani pravni poslovi. Međunarodni ugovori: pojam i vrste, nastanak, prestanak, djelovanje.
Međunarodne organizacije: Ujedinjeni narodi: opći pogledi, pravo i ciljevi, članovi, organi, položaj država nečlanica. Specijalizirane ustanove Ujedinjenih naroda i ostali međunarodni organizmi u sustavu Ujedinjenih naroda. Regionalne organizacije.
Mirno rješavanje sporova i osiguranje mira: Pregled sredstava za mirno rješavanje sporova. Posredovanje. Istraga. Mirenje. Izravnanje. Arbitraža. Međunarodni sud. Uloga Ujedinjenih naroda. Razoružanje.
Međunarodno protupravni čini i samopomoć: Opći pogledi. Elementi međunarodno protupravnog čina. Okolnosti koje isključuju protupravnost međunarodno protupravnog čina. Posljedice protupravnih čina. Represalije. Retorzije.
Pravo oružanih sukoba: Izvori prava oružanih sukoba. Pojam oružanog sukoba i pojam rata. Ratište. Osobe koje sudjeluju u oružanom sukobu. Ograničenja u vođenju neprijateljstava. Zaštita ranjenika, bolesnika i ratnih zarobljenika. Zaštita civilnog pučanstva. Ratna okupacija. Rat na moru. Neutralnost. Pljenidbeno pravo.
Ispitni rokovi
16. 05. 2024.
25. 06. 2024.
09. 07. 2024.
27. 08. 2024.
10. 09. 2024.