MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO - IZVORI, SUBJEKTI:
Međunarodno javno pravo - izvori, subjekti
Međunarodno javno pravo - izvori, subjekti
Studij: Međunarodno javno i međunarodno privatno pravo - 1. semestar
Šifra: 166892
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Maja Seršić
prof. dr. sc. Davorin Lapaš
Izvođači: doc. dr. sc. Trpimir Mihael Šošić - Predavanja
Osnovni podaci
Međunarodno javno pravo - izvori, subjekti Međunarodno javno i međunarodno privatno pravo - 1. semestar
6.0 166892
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Maja Seršić

utorkom, od 12 sati

Ćirilometodska 4, soba 19
prof. dr. sc. Davorin Lapaš

utorkom, od 14 sati

Ćirilometodska 4, soba 24
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Trpimir Mihael Šošić (Predavanja)

utorkom, od 16 sati

Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba 18
Literatura
OBVEZNA: Andrassy, J./Bakotić, B./Seršić, M./ Vukas, B.; Međunarodno pravo, sv. 1.; (2010), str. (tekst otisnut sitnim i krupnim slogom)
OBVEZNA: Degan, V. Đ.; Sources of International Law, The Hague; (1997), str
OBVEZNA: Jennings, R./Watts, A. (ur.); Oppenheim's International Law, 9. izd.; (2008), str. edan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
OBVEZNA: Cassese, A.; International Law, 2. izd.; (2005), str. edan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
OBVEZNA: Evans, M. D.; International Law, 4. izd.; (2014), str. edan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
OBVEZNA: Shaw, M. N.; International Law, 6. izd.; (2008), str. edan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
OBVEZNA: Combacau, J., /Sur, S.; Droit international public, 10. izd.; (2012), str. edan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
OBVEZNA: Daillier, P./Pellet, A.; Droit international public, 8. izd.; (2009), str. edan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
OBVEZNA: Dupuy, P.-M.; Droit international public, 11. izd.; (2012), str. edan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
OBVEZNA: Ruzie, D.; Droit international public, 20. izd.; (2010), str. edan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
OBVEZNA: Doehring, K.; Voelkerrecht, 2. izd.; (2004), str. edan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
OBVEZNA: Ipsen, K.; Voelkerrecht, Muenchen, 6. izd.; (2014), str. edan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
OBVEZNA: Vitzthum, W. Graf; Voelkerrecht, 5. izd., Berlin; (2010), str. edan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
OBVEZNA: Neuhold, H. Hummer/ W., Schreuer, C. (ur.); Oesterreichische Handbuch des Voelkerrechts; (2004), str. edan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
OBVEZNA: Diez de Velasco Vallejo, M.; Instituciones de Derecho Internacional Publico, 18. izd.; (2013), str. edan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
OBVEZNA: Pastor Ridruejo, J. A.; Curso de Derecho Internacional Publico y Organizaciones Internacionales, 19. izd.; (2013), str. edan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
OBVEZNA: Treves, T.; Diritto Internazionale-Problemi Fondamentali; (2005), str. edan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
OBVEZNA: Conforti, B.; Diritto Internazionale, 8. izd.; (2010), str. edan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
PREPORUČENA: Andrassy, J.; Pravo međunarodnih organizacija (skripta); (1967), str
PREPORUČENA: Degan, V.Đ.; Međunarodno pravo; (2000), str
PREPORUČENA: Ibler, V.; Rječnik međunarodnog prava; (1997), str
PREPORUČENA: Bakotić, B.(ur.); Međunarodni ugovori - sklapanje i primjena; (1997), str
PREPORUČENA: Lapaš, D./Šošić, T. M. (ur.); Međunarodno javno pravo - izbor dokumenata, 3. izd.; (2005), str
PREPORUČENA: Bakotić, B. (ur.); Ženevske konvencije za zaštitu žrtava rata s Dopunskim protokolima; (1997), str
PREPORUČENA: Bakotić, B./Galli, T. (ur.); Izbor međunarodnih ugovora o vođenju neprijateljstava; (2001), str
PREPORUČENA: Povelja Ujedninjenih naroda, Narodne novine - međunarodni ugovori, br. 15, 1993.; , str
Opis predmeta
Cilj predmeta Međunarodno javno pravo - izvori, subjekti je upoznati studente sa sustavom izvora međunarodnog prava te položajem i ulogom države, ali i drugih međunarodnopravnih subjekata u suvremenoj međunarodnoj zajednici kao i u procesima integracije izrazito prisutnima u nekim dijelovima te zajednice.
Uz to, stječu se i temeljna znanja o međunarodnoj zajednici i njezinu pravnom uređenju te o odnosu međunarodnog prava s unutrašnjim pravnim porecima država.
Sadržaj: 1. Uvodna i opća pitanja: Definicija i pojam međunarodnog prava. Podjele međunarodnog prava. Pravna priroda međunarodnog prava. Odnos međunarodnog i unutrašnjeg prava. Povijest. Razvoj znanosti.
2. Izvori međunarodnog prava: Običajno pravo. Ugovorno pravo. Pravna načela priznata od civiliziranih naroda. Pomoćna sredstva: sudske rješidbe i doktrina. Ostali mogući izvori. Kodifikacija.
3. Subjekti međunarodnog prava: Opći pogledi. Država: postanak i prestanak, priznanje države i vlade, temeljna prava država, složene države. Odnosi ovisnosti. Ustanici i oslobodilački pokreti. Područja s posebnim položajem. Trajna neutralnost.
4. Čovjek (pojedinac) u međunarodnom pravu: Državljani i stranci. Međunarodnopravna zaštita čovjeka. Manjine. Kaznena odgovornost pojedinca. Objekti međunarodnog prava: Državno područje. Granice. Međunarodne rijeke. More, morsko dno i podzemlje. Zračni prostor. Svemir. Stjecanje područja. Sukcesija država. Međudržavne služnosti.
5. Organi međunarodnih odnosa: Opći pregled. Državni poglavar, predsjednik vlade, vlada, ministar vanjskih poslova. Diplomatski zastupnici. Konzuli. Međunarodni službenici.
6. Pravne činjenice međunarodnog prava: Međunarodnopravni poslovi općenito. Jednostrani pravni poslovi. Međunarodni ugovori: pojam i vrste, nastanak, prestanak, djelovanje. Međunarodni delikti.
Ispitni rokovi
Obavijesti