MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO - MIRNO RJEŠAVANJE SPOROVA, PRAVO ORUŽANIH SUKOBA:
Međunarodno javno pravo - mirno rješavanje sporova, pravo oružanih sukoba
Međunarodno javno pravo - mirno rješavanje sporova, pravo oružanih sukoba
Studij: Međunarodno javno i međunarodno privatno pravo - 3. semestar
Šifra: 166905
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Maja Seršić
prof. dr. sc. Davorin Lapaš
Izvođači: doc. dr. sc. Trpimir Mihael Šošić - Predavanja
Osnovni podaci
Međunarodno javno pravo - mirno rješavanje sporova, pravo oružanih sukoba Međunarodno javno i međunarodno privatno pravo - 3. semestar
5.0 166905
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Maja Seršić

utorkom, od 12 sati

Ćirilometodska 4, soba 19
prof. dr. sc. Davorin Lapaš

utorkom, od 14 sati

Ćirilometodska 4, soba 24
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Trpimir Mihael Šošić (Predavanja)

utorkom, od 16 sati

Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba 18
Literatura
OBVEZNA: Andrassy, J./Bakotić, B./Seršić, M./ Vukas, B.; Međunarodno pravo, sv. 3; (2006), str. (tekst otisnut sitnim i krupnim slogom)
OBVEZNA: Degan, V. Đ.; Sources of International Law; (1997), str
OBVEZNA: Jennings, R./Watts, A. (ur.); Oppenheim's International Law, 9. izd.; (2008), str. Jedan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
OBVEZNA: Cassese, A.; International Law, 2. izd.; (2005), str. Jedan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
OBVEZNA: Evans, M. D.; International Law, 4. izd.; (2014), str. Jedan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
OBVEZNA: Shaw, M. N.; International Law, 6. izd.; (2008), str. Jedan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
OBVEZNA: Combacau, J., /Sur, S.; Droit international public, 10. izd.; (2012), str. Jedan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
OBVEZNA: Daillier, P./Pellet, A.; Droit international public, 8. izd.; (2009), str. Jedan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
OBVEZNA: Dupuy, P.-M.; Droit international public, 11. izd.; (2012), str. Jedan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
OBVEZNA: Ruzie, D.; Droit international public, 20. izd.; (2010), str. Jedan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
OBVEZNA: Doehring, K.; Voelkerrecht, 2. izd.,; (2004), str. Jedan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
OBVEZNA: Ipsen, K.; Voelkerrecht, 6. izd.; (2014), str. Jedan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
OBVEZNA: Vitzthum, W. Graf; Voelkerrecht, 5. izd.; (2010), str. Jedan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
OBVEZNA: Neuhold, H. Hummer/ W., Schreuer, C. (ur.); Oesterreichische Handbuch des Voelkerrechts; (2004), str. Jedan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
OBVEZNA: Diez de Velasco Vallejo, M.; Instituciones de Derecho Internacional Publico, 18. izd.; (2013), str. Jedan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
OBVEZNA: Pastor Ridruejo, J. A.; Curso de Derecho Internacional Publico y Organizaciones Internacionales, 19. izd.; (2015), str. Jedan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
OBVEZNA: Treves, T.; Diritto Internazionale-Problemi Fondamentali; (2004), str. Jedan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
OBVEZNA: Conforti, B.; Diritto Internazionale, 8. izd.; (2010), str. Jedan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
PREPORUČENA: Andrassy, J.; Pravo međunarodnih organizacija (skripta); (1967), str
PREPORUČENA: Degan, V.Đ.; Međunarodno pravo; (2000), str
PREPORUČENA: Ibler, V.; Rječnik međunarodnog prava; (1997), str
PREPORUČENA: Bakotić, B.(ur.); Međunarodni ugovori - sklapanje i primjena; (1997), str
PREPORUČENA: Lapaš, D./Šošić, T. M. (ur.); Međunarodno javno pravo - izbor dokumenata, 3. izd.; (2005), str
PREPORUČENA: Povelja Ujedinjenih naroda, Narodne novine - međunarodni ugovori, br. 15, 1993.; , str
PREPORUČENA: Bakotić, B. (ur.); Ženevske konvencije za zaštitu žrtava rata s Dopunskim protokolima; (1997), str
PREPORUČENA: Bakotić, B./Galli, T. (ur.); Izbor međunarodnih ugovora o vođenju neprijateljstava; (2001), str
Opis predmeta
Ciljevi kolegija:
1. Nastavom predmeta Međunarodno javno pravo - mirno rješavanje sporova, pravo oružanih sukoba - studenti poslijediplomskog studija stječu znanja o pojmu spora u međunarodnom pravu te o sredstvima mirnog rješavanja sporova, ali i o drugim sredstvima osiguranja međunarodnog mira i sigurnosti.
2. Također, cilj navedenog predmeta je i razumijevanje općih pitanja o pravu oružanih sukoba (ratno i humanitarno pravo).

Sadržaj kolegija:
1. Mirno rješavanje sporova i osiguranje mira: Opći problemi. Posredovanje. Istraga. Mirenje. Izravnanje. Arbitraža. Međunarodni sud. Uloga Ujedinjenih naroda. Razoružanje. Samopomoć.
2. Ratno pravo: Pojam rata. Izvori ratnog prava. Početak i svršetak. Ratište. Osobe u ratu. Ograničenja ratovanja, uključujući zaštitu osoba. Ratna okupacija. Neutralnost. Gospodarski rat na moru. Materijalno i formalno pljenovno pravo.
Ispitni rokovi
Obavijesti