OSOBNI STATUT FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA:
Osobni statut fizičkih i pravnih osoba
Osobni statut fizičkih i pravnih osoba
Studij: Međunarodno javno i međunarodno privatno pravo - 1., 2. semestar
Šifra: 166902
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić
prof. dr. sc. Vilim Bouček
prof. dr. sc. Davor Adrian Babić
Osnovni podaci
Osobni statut fizičkih i pravnih osoba Međunarodno javno i međunarodno privatno pravo - 1., 2. semestar
4.0 166902
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić

Utorkom, 16-17.30 h.

Ćirilometodska 4, soba 5
prof. dr. sc. Vilim Bouček

Utorkom, 15.45-17.15 h.

Ćirilometodska 4, soba 4
prof. dr. sc. Davor Adrian Babić

Utorkom, 10-11.30

Ćirilometodska 4, soba 21
Literatura
OBVEZNA: Sajko, K. Međunarodno privatno pravo, 5. izdanje; Narodne novine, Zagreb (2009), str. 105.-135
OBVEZNA: Staudinger, J./ Grossfeld, B.; Internationales Gesellschaftsrecht; Sellier-de Gruyter Berlin (1998), str
OBVEZNA: Bouček, V.; Prekogranično preoblikovanje trgovačkog društva i sloboda poslovnog nastana u presudi Vale Europskog suda; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 5/2013. (2013), str. 60-67
OBVEZNA: Bouček, V.; Presuda Cartesio i osobni statut trgovačkog društva - (dis)kontinuitet sudske prakse Europskog suda; Hrvatska pravna revija, 20/2009. (2009), str. 58-67
OBVEZNA: Babić, D./ Petrović, S.; Priznanje stranih trgovačkih društava u Europskoj uniji nakon presude Suda Europskih zajednica u predmetu Centros; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 2/2002. (2002), str. 349. do 384
OBVEZNA: Bouček, V.; Osobni statut trgovačkog društva u europskom međunarodnom privatnom pravu; Hrvatska pravna revija, 2/2005. (2005), str. 46-73
PREPORUČENA: Kropholler, J.; Internationales Privatrecht, Mohr Siebeck Tuebingen, 6. izdanje; (2006), str. paragraf (poglavlje) 37 i 42
PREPORUČENA: Gaudemet-Tallon, H.; Nationalite, statut personnel et droits de l'homme u: Festschrift fuer Erik Jayme; (2004), str
PREPORUČENA: Rohe, M.; Staatsangehoerigkeit oder Lebensmittelpunkt?: Anknuepfungsgerechtigkeit im Lichte neuerer Entwicklungen u: Festschrift fuer Dietrich Rothoeft; (1994), str
PREPORUČENA: Rauscher, T.; Heimatlos in Europa?: Gedanken gegen eine Aufgabe des Staatsangehoerigkeitsprinzips im IPR u: Festschrift fuer Erik Jayme; (2004), str
Opis predmeta
Ciljevi kolegija
1. Razumjeti važnost određivanja mjerodavnog prava za osobni statut fizičkih i pravnih osoba.
2. Analizirati i vrednovati razvoj prakse Suda Europske unije u području osobnog statuta pravnih osoba.
3. Kritički vrednovati mogućnost donošenja europskih pravnih pravila u području osobnog statuta pravnih osoba.
Sadržaj kolegija
Pojam osobnog statuta. Osobni status. Osobni statut fizičke osobe. Državljanstvo ili prebivalište? Polipatridija. Apatridija. Izbjeglice. Osobni statut pravne osobe. Teorija osnivanja. Teorija sjedišta. Osobni statut trgovačkog društva. Hrvatsko međunarodno privatno pravo i poredbenopravna rješenja. Pravo EZ. Judikatura Europskog suda: Presude Daily Mail iz 1988., Centros 1999., Ueberseering 2002., Inspire Art 2003. i Vale 2012. Prosuđivanje osobnog statuta trgovačkog društva u državi njegovog poslovnog mjesta na području EU po pravu njegova osnivanja. Donošenje pravnog akta EU sadržanog u europskom sekundarnom pravom ili nova presuda Suda EU? Primjena prava stvarnog sjedišta na trgovačka društva iz trećih država, osnovanih izvan EU (npr. u Republici Hrvatskoj), ako je ono određeno autonomnim mpp-om pojedine države članice EU.
Ispitni rokovi
Obavijesti