Rimska konvencija o mjerodavnom pravu za ugovorne obveze iz 1980. (prikazuju se samo mape članaka vezano za koje postoji sudska praksa)