FAMILY LAW:
Family Law
Chair of Family Law
Family Law
Study: Law - 3. semester
Code: 31878
ECTS: 8.0
Course coordinators: prof. dr. sc. Dubravka Hrabar
prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac
prof. dr. sc. Irena Majstorović
izv. prof. dr. sc. Anica Čulo Margaletić
izv. prof. dr. sc. Barbara Preložnjak
izv. prof. dr. sc. Ivan Šimović
Exam dates:
  • 08. 07. 2024.
  • 26. 08. 2024.
  • 09. 09. 2024.
Exam registration: Studomat
Basic data
Family Law Law - 3. semester
8.0 31878
Lecturer in charge Consultations Location
prof. dr. sc. Dubravka Hrabar

Tuesdays from 10,00

Trg Republike Hrvatske 3, room 27/II
prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac

Tuesdays 10.30-12 am

(with prior notice by e-mail)

Trg Republike Hrvatske 3, room 29/II
prof. dr. sc. Irena Majstorović

Thursdays 9-10,30 h, with a previous e-mail agreement

Trg Republike Hrvatske 3, room 28/II
izv. prof. dr. sc. Anica Čulo Margaletić Trg Republike Hrvatske 3, room 38
izv. prof. dr. sc. Barbara Preložnjak

Tuesdays 12:00 am

 

Trg Republike Hrvatske 3, room 27/II
izv. prof. dr. sc. Ivan Šimović

Thursday from 16.00 pm

with prior notice by e-mail

Trg Republike Hrvatske 3, room 301/III
Literature
REQUIRED: Obiteljski zakon; Narodne novine, br. 103/2015, 98/2019., str
REQUIRED: Zakon o privremenom uzdržavanju; Narodne novine, br. 92/2014., str
REQUIRED: Zakon o pravobranitelju za djecu; Narodne novine br. 73/2017., str
REQUIRED: Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji; Narodne novine br. 70/2017, 126/2019 i 84/2021.., str
REQUIRED: Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola; Narodne novine br. 92/2014. i 98/2019., str
REQUIRED: Zakon o suzbijanju diskriminacije; Narodne novine, br. 85/2008 i 112/2012., str
REQUIRED: Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji; Narodne novine br. 86/2012., str
REQUIRED: Hrabar, Dubravka; Hlača, Nenad; Jakovac-Lozić, Dijana; Korać Graovac, Aleksandra; Majstorović, Irena; Čulo Margaletić, Anica; Šimović, Ivan; Obiteljsko pravo; Narodne novine (2021), str. 543
REQUIRED: Šimović, Ivan; Presuda u predmetu C protiv Hrvatske // Presude o skrbništvu i lišenju poslovne sposobnosti Europskoga suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske / Hrabar, Dubravka (ur.).; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2021), str. 155-177
REQUIRED: Šimović, Ivan; Presuda u predmetu Karadžić protiv Hrvatske // Presude o roditeljskoj skrbi Europskoga suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske / Hrabar, Dubravka (ur.).; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2021), str. 175-217
REQUIRED: Čulo Margaletić, Anica; Presuda u predmetu A i B protiv Hrvatske // Presude o skrbništvu i lišenju poslovne sposobnosti Europskoga suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske / Hrabar, Dubravka (ur.).; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2021), str. 135-153
REQUIRED: Čulo Margaletić, Anica; Presuda u predmetu X. protiv Hrvatske // Presude o skrbništvu i lišenju poslovne sposobnosti Europskoga suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske / Hrabar, Dubravka (ur.).; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2021), str. 27-45
REQUIRED: Čulo Margaletić, Anica; Presuda u predmetu X. protiv Hrvatske // Presude o roditeljskoj skrbi Europskoga suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske / Hrabar, Dubravka (ur.).; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2021), str. 159-174
REQUIRED: Čulo Margaletić, Anica; Presuda u predmetu M. i M. protiv Hrvatske // Presude o roditeljskoj skrbi Europskoga suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske / Hrabar, Dubravka (ur.).; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2021), str. 141-158
RECOMMENDED: Alinčić, M.; Hrabar, D.; Jakovac-Lozić, D.; Korać Graovac, A.; Obiteljsko pravo; III. izmijenjeno i dopunjeno izdanje; Narodne novine (2007), str
RECOMMENDED: Zakon o Centru za posebno skrbništvo; Narodne novine, br. 47/2020., str
RECOMMENDED: Alinčić, M.; Bakarić Abramović, A.; Belajec, V.; Dika, M.; Hrabar, D.; Hrvatin, B.; Jakovac-Lozić, D.; Korać Graovac, A.; Obiteljski zakon - redakcijski pročišćeni tekst zakona s napomenama, uputama i sudskom praksom; III. izmijenjeno i dopunjeno izdanje; Narodne novine (2013), str
RECOMMENDED: Hrabar, D.; Odjek roditeljskih vjerskih i filozofskih uvjerenja na odgoj i obrazovanje djece u hrvatskoj legislativi; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 68 (2018), 3-4 (2018), str. 319-336
RECOMMENDED: Hrabar, D.; Gašparić, A.; Obiteljski zakon u svjetlu načela vladavine prava; Hrvatska pravna revija, 18 (2018), 3 (2018), str. 1-21
RECOMMENDED: Korać Graovac, A.; Brak i obitelj kao vrijednost u hrvatskom pravnom sustavu; Bogoslovska smotra, 85 (2015), 3 (2015), str. 799-812
RECOMMENDED: Korać Graovac, A.; Od zajedničkog do samostalnog ostvarivanja roditeljske skrbi i natrag - kako zaštititi prava djece i roditelja; Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske, 8 (2017), P.B. (2017), str. 51-73
RECOMMENDED: Majstorović, I., Šimović, I.; Opseg lišenja poslovne sposobnosti kao pretpostavka zaštite prava i dostojanstva osoba s invaliditetom; Ljetopis socijalnog rada, 25 (2018), 1 (2018), str. 65-86
RECOMMENDED: Majstorović, I.; Obvezno savjetovanje i obiteljska medijacija de lege lata i de lege ferenda; Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske, 8 (2017), P.B. (2017), str. 129-150
RECOMMENDED: Pavić, M.; Šimović, I.; Čulo Margaletić, A.; Postupak ovrhe radi ostvarivanja osobnih odnosa roditelja i djece kao pretkazivač povrede prava iz Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda; Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske, 8 (2017), P.B. (2017), str. 171-198
RECOMMENDED: Hrabar, Dubravka; Bračni ugovori - prošlost, sadašnjost, budućnost; Odvjetnik: glasilo, časopis Hrvatske odvjetničke komore, (2022), 1 (2022), str. 7-21
RECOMMENDED: Hrabar, Dubravka; Posvojenje i udomiteljstvo pred izazovima za bolju budućnost nezbrinute djece; Godišnjak - Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse Zagreb, 2021 (2021), str. 1-39
RECOMMENDED: Hrabar, Dubravka; Presuda u predmetu S. L. i J. L. protiv Hrvatske // Presude o skrbništvu i lišenju poslovne sposobnosti Europskoga suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske / Hrabar, Dubravka (ur.).; Pravni fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2021), str. 113-134
RECOMMENDED: Hrabar, Dubravka; Presuda u predmetu Gluhaković protiv Hrvatske // Presude o roditeljskoj skrbi Europskoga suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske / Hrabar, Dubravka (ur.).; Pravni fakultet Sveučilišta U Zagrebu (2021), str. 27-44
RECOMMENDED: Hrabar, Dubravka; Surogatno majčinstvo kao moderan oblik eksploatacije žena i trgovine djecom; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 70 (2020), 2-3 (2020), str. 171-212
RECOMMENDED: Hrabar, Dubravka; Postmoderno doba kao predvorje negacije dječjih prava; Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 57 (2020), 3 (2020), str. 657-688
RECOMMENDED: Hrabar, Dubravka; Posredni utjecaj Vijeća Europe na Europsku uniju u svjetlu obiteljskopravnih vrijednosti; Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske = Yearbook Croatian Academy of Legal Sciences, 10 (2019), 1 (2019), str. 133-162
RECOMMENDED: Branica, Vanja; Majstorović, Irena; Šimović, Ivan; Obiteljska medijacija i mogućnosti primjene u slučajevima međunarodne otmice djece; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 71 (2021), 2 (2021), str. 187-220
RECOMMENDED: Majstorović, Irena; Presuda u predmetu X i Y protiv Hrvatske // Presude o skrbništvu i lišenju poslovne sposobnosti Europskoga suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske / Hrabar, Dubravka (ur.).; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2021), str. 47-89
RECOMMENDED: Majstorović, Irena; Presuda u predmetu Ribić protiv Hrvatske // Presude o roditeljskoj skrbi Europskoga suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske / Hrabar, Dubravka (ur.).; Pravni fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2021), str. 115-140
RECOMMENDED: Majstorović, Irena; Odluka u predmetu Habulinec i Filipović protiv Hrvatske // Presude o roditeljskoj skrbi Europskoga suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske / Hrabar, Dubravka (ur.).; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2021), str. 105-114
RECOMMENDED: Majstorović, Irena; Mehanizam pojačane suradnje Europske unije i hrvatsko obiteljsko pravo; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 69 (2019), 2 (2019), str. 163-186
RECOMMENDED: Majstorović, Irena; Ugovorno uređenje imovinskih odnosa bračnih drugova i autonomija volje; Zbornik radova Šesti međunarodni naučni skup Dani porodičnog prava "Imovinskopravni aspekti porodičnih odnosa" / Huseinbegović, Alena et al. (ur.). (2018), str. 110-116
RECOMMENDED: Korać Graovac, Aleksandra; Odluka o dopuštenosti u predmetu C i D protiv Hrvatske // Presude o skrbništvu i lišenju poslovne sposobnosti Europskoga suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske / Hrabar, Dubravka (ur.).; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2021), str. 91-111
RECOMMENDED: Korać Graovac, Aleksandra; Presuda u predmetu A. K. i L. protiv Hrvatske // Presude o skrbništvu i lišenju poslovne sposobnosti Europskoga suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske / Hrabar, Dubravka (ur.).; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2021), str. 1-26
RECOMMENDED: Korać Graovac, Aleksandra; Presuda u predmetu Mikulić protiv Hrvatske // Presude o roditeljskoj skrbi Europskoga suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske / Hrabar, Dubravka (ur.).; Pravni fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2021), str. 85-104
RECOMMENDED: Korać Graovac, Aleksandra; Materijalna odgovorost za povrede prava i dužnosti iz obiteljskopravnih odnosa?; bornik radova Šesti međunarodni naučni skup Dani porodičnog prava "Imovinskopravni aspekti porodičnih odnosa" / Huseinbegović, Alena et al. (ur.). (2018), str. 35-43
Description
The concept and characteristics of family law. Family law relations. Matrimonial law. Legal regulation of unmarried couples and same sex partnership. Relations between parents and children. Determination and denial of the child s origin. Legal regulation of medically supported conception. Rights of the child. Parental care. Adoption, guardianship, maintenance. Property relations among family members. Family law regulation of the protection from violence in the family.
Exam dates
08. 07. 2024.
26. 08. 2024.
09. 09. 2024.