FAMILY LAW:
Katedra za obiteljsko pravo English
Family law
Repository
Repository is empty
Poll
No polls currently selected on this page!
Forum
Sort by: title | last reply time | thread opened time
Title Replies Last reply
Frequently asked questions
Family law
Study: Civil law and family law sciences - 2. semester
Code: 166758
ECTS: 6.0
Course coordinators: prof. dr. sc. Dubravka Hrabar
Lecturers: izv. prof. dr. sc. Anica Čulo Margaletić - Lectures
prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac - Lectures
prof. dr. sc. Irena Majstorović - Lectures
izv. prof. dr. sc. Ivan Šimović - Lectures
Basic data
Family law Civil law and family law sciences - 2. semester
6.0 166758
Lecturer in charge Consultations Location
prof. dr. sc. Dubravka Hrabar

Tuesdays from 10,00

Trg Republike Hrvatske 3, room 27/II
Lecturer Consultations Location
izv. prof. dr. sc. Anica Čulo Margaletić (Lectures) Trg Republike Hrvatske 3, room 38
prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac (Lectures)

Tuesdays 10.30-12 am

(with prior notice by e-mail)

Trg Republike Hrvatske 3, room 29/II
prof. dr. sc. Irena Majstorović (Lectures)

Thursdays 9-10,30 h, with a previous e-mail agreement

Trg Republike Hrvatske 3, room 28/II
izv. prof. dr. sc. Ivan Šimović (Lectures)

Thursday from 16.00 pm

with prior notice by e-mail

Trg Republike Hrvatske 3, room 301/III
Literature
REQUIRED: Alinčić, M., Hrabar, D., Jakovac-Lozić D., Korać Graovac, A.; Obiteljsko pravo; Narodne novine, Zagreb (2007), str
REQUIRED: Alinčić, M.; Građanski brak sklopljen prema državnim propisima i u vjerskom obredu; Hrabar, D. (ur.): Hrestomatija hrvatskoga obiteljskog prava, Zavod za građanskopravne znanosti i obiteljskopravnu znanost, Poslijediplomski doktorski studij iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti, Pravni fakultet u Zagrebu (2010), str. 41-72
REQUIRED: Korać Graovac, A.; Prosudbe Europskog suda za prava čovjeka o opravdanosti ograničenja prava na sklapanje braka; Hrabar, D. (ur.): Hrestomatija hrvatskoga obiteljskog prava, Zavod za građanskopravne znanosti i obiteljskopravnu znanost, Poslijediplomski doktorski studij iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti, Pravni fakultet u Zagrebu (2010), str. 147-179
REQUIRED: Korać Graovac, A.; Ljudska prava i pravno uređenje istospolnih zajednica u domaćem zakonodavstvu; Hrabar, D. (ur.): Hrestomatija hrvatskoga obiteljskog prava, Zavod za građanskopravne znanosti i obiteljskopravnu znanost, Poslijediplomski doktorski studij iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti, Pravni fakultet u Zagrebu (2010), str. 235-264
REQUIRED: Hrabar, D.; Europska konvencija o ostvarivanju dječjih prava - nov prilog promicanju dječjih prava; Hrabar, D. (ur.): Hrestomatija hrvatskoga obiteljskog prava, Zavod za građanskopravne znanosti i obiteljskopravnu znanost, Poslijediplomski doktorski studij iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti, Pravni fakultet u Zagrebu (2010), str. 291-304
REQUIRED: Jakovac-Lozić, D.; Dijete kao titular prava na slobodu savjesti, vjerskog ili drugog uvjerenja; Hrabar, D. (ur.): Hrestomatija hrvatskoga obiteljskog prava, Zavod za građanskopravne znanosti i obiteljskopravnu znanost, Poslijediplomski doktorski studij iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti, Pravni fakultet u Zagrebu (2010), str. 355-376
REQUIRED: Jakovac-Lozić, D; Susreti i druženja djeteta s odvojenim roditeljem u presudama Europskog suda za ljudska prava; Hrabar, D. (ur.): Hrestomatija hrvatskoga obiteljskog prava, Zavod za građanskopravne znanosti i obiteljskopravnu znanost, Poslijediplomski doktorski studij iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti, Pravni fakultet u Zagrebu (2010), str. 377-427
REQUIRED: Korać Graovac, A.; Sadržaj i doseg prava na poštovanje obiteljskog života u hrvatskom obiteljskom pravu; Hrabar, D. (ur.): Hrestomatija hrvatskoga obiteljskog prava, Zavod za građanskopravne znanosti i obiteljskopravnu znanost, Poslijediplomski doktorski studij iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti, Pravni fakultet u Zagrebu (2010), str. 429-466
REQUIRED: Hrabar, D; Posvojenje na razmeđi interesa posvojitelja i posvojenika; Hrabar, D. (ur.): Hrestomatija hrvatskoga obiteljskog prava, Zavod za građanskopravne znanosti i obiteljskopravnu znanost, Poslijediplomski doktorski studij iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti, Pravni fakultet u Zagrebu (2010), str. 567-596
REQUIRED: Jakovac-Lozić, D., Vetma, I.; Seksualna orijentacija posvojitelja i najbolji interes djeteta; Hrabar, D. (ur.): Hrestomatija hrvatskoga obiteljskog prava, Zavod za građanskopravne znanosti i obiteljskopravnu znanost, Poslijediplomski doktorski studij iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti, Pravni fakultet u Zagrebu (2010), str. 617-652
REQUIRED: Alinčić, M; Zaštita prava na sklapanje braka i osnivanje obitelji u europskim dokumentima o ljudskim pravima i u nacionalnim zakonodavstvima; Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske, vol. IV, br. 1 (2013), str. 25-37
REQUIRED: Casals, M.M.; Divorce Mediation in Europe: An Introductory Outline; Electronic Journal of Comparative Law, vol. 9.2 (2005), str
REQUIRED: Čulo Margaletić, A.; Mirno rješavanje obiteljskopravnih sukoba interesa, doktorska disertacija; Zagreb (2011), str
REQUIRED: Hrvatska pravna revija, X, 2; Izvanbračna zajednica - neka otvorena pitanja; Hrabar, D. (2010), str. 41-48
REQUIRED: Hrabar, D.; Nova procesna prava djeteta - europski pogled; Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske, vol. IV, br. 1 (2013), str. 65-76
REQUIRED: Hrabar, D.; Otvorena pitanja sudovanja u obiteljskim stvarima (Načela i smjernice za novi Lex de processibus familiaribus); Uzelac, A., Garašić, J., Maganić, A. (ur.): Djelotvorna pravna zaštita u pravičnom postupku: Izazovi pravosudnih transformacija na jugu Europe, Liber amicorum Mihajlo Dika, Pravni fakultet u Zagrebu (2013), str. 277-300
REQUIRED: Hrabar, D.; Prava djece u Europskoj uniji - pravni okvir; Korać Graovac, A., Majstorović, I. (ur.): Europsko obiteljsko pravo, Narodne novine (2013), str. 53-71
REQUIRED: Korać Graovac, A.; Povelja o temeljnim pravima Europske unije i obiteljsko pravo; Korać Graovac, A., Majstorović, I. (ur.): Europsko obiteljsko pravo, Narodne novine (2013), str. 25-51
REQUIRED: Majstorović, I.; Children's Participation in Family Mediation: an Example of New Challenges for Non-Discrimination; Kutsar, D., Warming, H. (ur.): Children and non-discrimination, Interdisciplinary handbook, Tartu: Children's Rights Erasmus Academic Network (2014), str. 91-110
REQUIRED: Majstorović, I.; Obiteljsko pravo kao različitost u jedinstvu: Europska unija i Hrvatska; Korać Graovac, A., Majstorović, I. (ur.): Europsko obiteljsko pravo, Narodne novine (2013), str. 1-24
REQUIRED: Šimović, I.; Pravno uređenje obiteljskog doma u hrvatskom obiteljskom pravu - prijepori i dvojbe; Hrvatska pravna revija, 15, br. 2 (2015), str. 33-45
REQUIRED: Šimović, I.; Obiteljski dom u njemačkome pravnom sustavu; Pravo u gospodarstvu, 54, br. 4 (2015), str. 685-708
REQUIRED: Walker, J.; Introduction to Family Mediation in Europe and its special characteristics and advantages; Council of Europe, CONF 4 (98) RAP, str
RECOMMENDED: Hrabar, D. (ur.); Hrestomatija hrvatskoga obiteljskog prava; Zavod za građanskopravne znanosti i obiteljskopravnu znanost, Poslijediplomski doktorski studij iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti, Pravni fakultet u Zagrebu (2010), str
Description
Exam dates