Osnove pravne kulture

 

Program i popis ispitne literature nalaze se u podstablu Program i popis literature.

 

U repozitoriju na ovoj stranici se nalaze bilješke s predavanja pojedinih dijelova gradiva te ispitna literatura za preuzimanje ili linkovi za preuzimanje. Knjigu H. Patrick Glenn, Legal traditions of the world, Oxford University Press se može naći u Knjižnici Pravnog fakulteta u Zagrebu, a može se koristiti bilo koje izdanje.

 

 


Materijali: predavanja i literatura (download)