OBAVIJESTI:
Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu (predmet)
Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu
Studij: Pravo - 2. semestar
Šifra: 31874
ECTS: 8.0
Nositelji: prof. dr. sc. Dalibor Čepulo
izv. prof. dr. sc. Mirela Krešić
doc. dr. sc. Ivan Kosnica
doc. dr. sc. Dunja Milotić
Osnovni podaci
Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu Pravo - 2. semestar
8.0 31874
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Dalibor Čepulo

Četvrtkom od 12 do 13:30 sati

Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba 33
izv. prof. dr. sc. Mirela Krešić

Četvrtkom od 12 do 13:30 sati, u Ćirilometodskoj 4, sb. 35 (1. kat)

Ćirilometodska 4, soba 35
doc. dr. sc. Ivan Kosnica

Četvrkom od 12 do 13:30 sati, u Ćirilometodskoj 4, sb. 41 (2. kat)

Ćirilometodska 4, soba soba 41 (2. kat)
doc. dr. sc. Dunja Milotić

Četvrtkom od 12 do 13:30 sati, u Ćirilometodskoj 4, soba 12A (dvorište)

Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba 12A (dvorište)
Literatura
Čepulo, Dalibor; Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu od srednjeg vijeka do suvremenog doba; Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2020), str. sve
Beuc, Ivan; Povijest institucija državne vlasti Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije; Zagreb, Čakovec: Pravni fakultet, Centar za stručno usavršavanje i suradnju s udruženim radom: Zrinski (1985), str. 403
Pravni leksikon; Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža (2007), str. 1872
Opis predmeta
Predmet pruža pregled razvoja institucija vlasti i pravnih institucija u njihovom društvenom i političkom okruženju od formiranja ranosrednjovjekovne hrvatske države do glavnih obilježja hrvatskog pravnog sustava kao dijela Europske Unije. Predmet osvjetljava hrvatsku pravnu i političku tradiciju sa svrhom da omogući dublje razumijevanje razvoja institucija na hrvatskim područjima kao i dublje razumijevanje suvremenog hrvatskog pravnog sustava i pravne kulture. Žarište interesa je usmjereno na hrvatsku pravnu tradiciju, ali se ona promatra kao dio razvoja u širem europskom okruženju i to naročito s obzirom na značaj utjecaja pravnih i političkih sustava u koja su institucionalno bila uključena pojedina hrvatska područja od Bizanta u srednjem vijeku do Austro-Ugarske i Jugoslavije te Europske Unije u modernom i suvremenom razdoblju. U pregled je uključen i djelomični pregled povijesti Bosne i Hercegovine s obzirom na isprepletenost veza dviju zemalja od srednjeg vijeka do 1918. Prikaz institucija se odnosi na cjelokupni pravni sustav i napose obuhvaća ustavno i upravno pravo i organizaciju vlasti te privatno i kazneno pravo kao i organizaciju sudstva. Više pažnje pridano je modernom i suvremenom razdoblju (19. - 21. st.) u kojem je izgrađivan moderni hrvatski pravni sustav.
Ispitni rokovi
Obavijesti