INFORMACIJE O PREDMETU:
Prava građana - tradicijske osnove
Prava građana - tradicijske osnove
Studij: Ustavno-upravni - 10. semestar
Šifra: 72354
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Dalibor Čepulo
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Ivan Kosnica - Predavanja
prof. dr. sc. Mirela Krešić - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Dunja Milotić - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 24. 06. 2024.
  • 08. 07. 2024.
  • 26. 08. 2024.
  • 09. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Prava građana - tradicijske osnove Ustavno-upravni - 10. semestar
4.0 72354
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Dalibor Čepulo

Četvrtkom od 12 do 13:30 sati

Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba 33
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Ivan Kosnica (Predavanja)

Četvrkom od 12 do 13:30 sati. 

Ćirilometodska 4, soba soba 41 (2. kat)
prof. dr. sc. Mirela Krešić (Predavanja)

Četvrtkom od 12 do 13:30 sati uz obveznu prethodnu najavu putem emaila.

 

Ćirilometodska 4, soba 35
izv. prof. dr. sc. Dunja Milotić (Predavanja)

Četvrtkom od 12 do 13:30 sati konzultacije se održavaju putem Google Meet aplikacije. Mole se studenti da se prethodno (najkasnije do srijede u 12:00h) obavezno najave putem emaila.

 

Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba 12A (dvorište)
Literatura
OBVEZNA: Čepulo, Dalibor; Prava građana i moderne institucije: europska i hrvatska pravna tradicija; Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2003), str. 1-15; 37-190
OBVEZNA: Čepulo, Dalibor; Vladavina prava i pravna država - europska i hrvatska pravna tradicija i suvremena zbilja; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu vol. 51, br. 6 (2001), str. 1344-1360
PREPORUČENA: Raoul C. van Caenegem; An Historical Introduction to Western Constitutional Law; Cambridge: Cambridge U. Press (1995), str
PREPORUČENA: Dietze, Gottfried; Two Concepts of the Rule of Law; Indianopolis: Liberty Fund Inc. (1973), str
PREPORUČENA: Rivero, Jean; Les libertes publiques, 1-2; Paris: Presses universitaires de France (2003), str
Opis predmeta
Predmet prikazuje formiranje i razvoj opće ideje prava građana i pojedinih prava građana u europskom okviru i neposrednom hrvatskom okruženju te samoj Hrvatskoj kao dio sklopa razvoja modernih pravnih ideja i pravnih institucija u formativnom razdoblju te glavna obilježja kasnijeg razvoja. Raščlanjeni su temeljni pojmovi analize (ljudska prava, prava građana, modernitet, moderniuacija, središte i periferija) kao i opće idejne i institucionalne odrednice važne za razumijevanje prava građana, naročito vladavina prava, pravna država i neovisnost sudstva. Gradivo je izraženo deduktivno na način da se najprije prikazuju formiranje i obilježja razvoja u europskom središtu (naročito u Engleskoj, Francuskoj i Njemačkoj, ali i ostalim europskim zemljama), zatim u neposrednom hrvatskom okruženju koje je
utjecalo na razvoj u Hrvatskoj (Austrija i Ugarska) i potom u samoj Hrvatskoj. Prema istom su shemi posebno prikazana pojedina prava građana i povezanih institucija: pravo zavičajnosti i državljanstvo; izborno pravo; sloboda tiska i porotna sudbenost; pravo na javno okupljanje, pravo peticije i pravo na udruživanje; jednakopravnost vjera, a na koncu je dan pregled razvoja prava građana u kontekstu vladavin eprava i pravne države od formativnog razdoblja u 19. stoljeću do suvremenog razdoblja.
Ispitni rokovi
24. 06. 2024.
08. 07. 2024.
26. 08. 2024.
09. 09. 2024.