Povijest hrvatskog prava i države

Predmeti

specijalistički
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Europska pravna tradicija 1 6.0
0,0,0
INFO
Europske pravne tradicije i razvoj hrvatske javne uprave 1 5.0
0,0,0
INFO
Europske pravne tradicije i razvoj hrvatske javne uprave - seminarski rad 1 5.0
0,0,0
INFO
doktorski
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Europska pravna tradicija 1 6.0
0,0,0
INFO
Osnove pravne kulture 1 4.0
0,0,0
INFO
Osnove pravne kulture 1 4.0
0,0,0
INFO
Povijest hrvatske uprave 1, 2, 3 3.0
1,0,0
INFO
Povijest hrvatske uprave 1, 2, 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Vladavina prava u europskoj pravnoj tradiciji 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Akademsko pisanje 1 4.0
0,0,0
INFO
Napredni seminar - diplomski rad 10 30.0
0,0,0
INFO
Prava građana - tradicijske osnove 10 4.0
0,0,0
INFO
Croatian Legal History in the European Context 2 8.0
1,1,1
INFO
Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu 2 8.0
0,0,0
INFO
Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu - seminar 3 4.0
0,0,0
INFO
Ljetna škola iz hrvatske pravne povijesti 9 4.0
0,0,0
INFO
Pravna povijest žena - hrvatska baština i europsko okruženje 9 4.0
1,1,0
INFO
Razvoj državljanstva 9 4.0
1,1,0
INFO
Preddiplomski stručni studij javne uprave i porezni studij
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Povijest hrvatske uprave 6 5.0
0,0,0
INFO