Informacije o kolegiju
 
 

 

POMORSKO PRAVO II - ODGOVORNOST BRODOVLASNIKA

 

Kroz nastavu iz kolegija Pomorsko pravo II – odgovornost brodovlasnika studenti dobivaju neophodna saznanja o međunarodnom i nacionalnom pravnom uređenju važnih pitanja  izvanugovorne odgovornosti brodovlasnika (brodara), općeg ograničenja njegove odgovornosti, slučajeva brodovlasnikove stvarnopravne odgovornosti te sredstava osiguranja pomorskih tražbina u postupcima za naknadu štete. Uz upoznavanje i svladavanje materije koja se predaje na predmetu Pomorsko pravo I – pomorski prijevozi, studenti stječu neophodnu sustavnu i cjelovitu sliku o ugovornoj i izvanugovornoj odgovornosti brodarskih poduzetnika za štetu. Ujedno, studenti uočavaju specifična pravila pravne regulacije pomorske djelatnosti u odnosu na opća pravila općeg trgovačkog (i građanskog) prava.

Način provjere znanja je usmeni skupni ispit iz kolegija Pomorsko pravo I – pomorski prijevozi i Pomorsko pravo II –  odgovornost brodovlasnika.

Preduvjet za izlazak na skupni ispit je pozitivno ocijenjen seminarski rad koji se odnosi na temu iz bilo kojeg od ova dva kolegija. Temu rada student izabire uz prethodnu konzultaciju s izabranim mentorom/ispitivačem.

 

 

Popis tema predavanja i predavača, kao i materijali s predavanja, dostupni su u pod-linku Predavanja.

Popis literature dostupan je u pod-linku Literatura.

 


Repozitorij
Repozitorij je prazan