Teme i raspored predavanja i predavača:

 

1.     (A) OPĆENITO O IZVANUGOVORNOJ ODGOVORNOSTI BRODOVLASNIKA (BRODARA)

 

        (B) OPĆE OGRANIČENJE BRODOVLASNIKOVE ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU       - MATERIJALNA I POSTUPOVNA PITANJA

 

        

 

Prof.dr.sc. Jasenko Marin

2.     PRIVREMENA MJERA ZAUSTAVLJANJA BRODA

 

Prof.dr.sc. Jasenko Marin

3.   A) STVARNOPRAVNA ODGOVORNOST VLASNIKA BRODA OPĆENITO

 

        (B) HIPOTEKA NA BRODU KAO VAŽAN ELEMENT SUSTAVA     FINANCIRANJA BRODARSKOG PODUZETNIŠTVA

 

        (C) POMORSKI PRIVILEGIJI NA BRODU

UVOD U IZVANUGOVORNU ODGOVORNOST BRODOVLASNIKA I BRODARA ZA ŠTETE ZBOG ONEČIŠĆENJA MORA

 

Prof.dr.sc. Jasenko Marin

4.   ( A)  UGOVOR O GRADNJI BRODA

       (B) ODGOVORNOST ZA ŠTETU KOJU PRETRPE ČLANOVI POSADE BRODA

 

 

Prof.dr.sc. Jasenko Marin

5.      POMORSKE NESREĆE - SUDAR, SPAŠAVANJE, ZAJEDNIČKA HAVARIJA, VAĐENJE POTONULIH STVARI

 

 

Prof.dr.sc. Jasenko Marin

6.     MEĐUNARODNI SUSTAV NAKNADE ŠTETE ZBOG ONEČIŠĆENJA MORSKOG OKOLIŠA 

 

Prof.dr.sc. Jasenko Marin


Repozitorij