Diplomski rad
Korisno je poslužiti se podacima na Internetu, više o korisnim web adresama u rubrici Linkovi.
U repozitoriju na tekućoj stranici nalazi se poveznice na relevantne časopise iz područja pomorskog prava.
 
Prof. dr. sc. Nikoleta Radionov
 
Za prijavu diplomskog rada potrebno je poznavanje jednog svjetskog jezika koje omogucava proucavanje strucne literature. Student u konzultaciji s mentoricom izabire temu prema vlastitom interesu, uz koju predlaže popis literature.
Za studente koji žele prijaviti diplomski preporuča se prije konzultacija s mentoricom proučiti web site http://europa.eu.int , link "Transport", te pronaći problemsko područje u određenoj grani prijevoza koje studenta posebno zanima.
Moguća tema diplomskog rada jest i prikaz pravnog problema neke od recentnih presuda European Court of Justice (ECJ) iz područja transporta, dostupnih na istom site-u.
Prilikom izrade rada potrebno je poštivati pravila izrade stručnih i znanstvenih radova. Kratke upute o tome nalaze se na linku "Upute za citiranje" na dnu ove stranice.
 
 
 
 
Prof. dr. sc. Jasenko Marin
 
Student, uz konzultacije s mentorom, slobodno bira temu diplomskog rada, pod uvjetom da ne postoji drugi student koji je  u istoj akademskoj godini kod istog mentora prijavio rad na istu temu.
Literaturu student također pronalazi sam.
Nakon utvrđivanja teme, student najprije izrađuje koncept rada i predočue ga mentoru. U sljedećoj fazi student piše rad prema utvrđenom konceptu i prema pravilima za izradu stručnih i znanstvenih radova. Po dovršetku rada, student ga donosi mentoru na čitanje. Nakon što pročita rad mentor će, ako to ocijeni potrebnim, studentu predložiti izmjene i/ili dopune pojedinih dijelova rada.
 
 
Izv. prof. dr. sc. Mišo Mudrić
 
Diplomanti, uz konzultacije s mentorom, biraju temu diplomskog rada. U repozitoriju na tekućoj stranici dostupan je dokument "Diplomski - popis tema, Mudrić". Dokument sadrži popis obrađenih tema diplomskog istraživanja koje više nije moguće izabrati za temu diplomskog rada. Ujedno, dokument sadrži prijedloge tema diplomskog istraživanja za nove diplomante.
Nakon što je izabrana tema diplomskog istraživanja, diplomanti pripremaju koncept rada i konturu sadržaja, te iste predaju mentoru na provjeru. Ujedno se provode uvodne konzultacije na kojima diplomanti dobivaju sve potrebne upute u vezi izrade diplomskog rada, nakon čega diplomanti započinju svoje istraživanje i pisanje rada. Kada dovrše nacrt konačne verzije diplomskog rada, diplomanti predaju rad mentoru na iščitivanje. Nakon prvog iščitavanja rada (u pravilu unutar 30 radnih dana od primitka), mentor, po potrebi, daje dodatne upute te prijedloge izmjena i dopuna nacrta rada. Nakon što mentor odobri potrebite izmjene i dopune, konačna verzija diplomskog rada uručuje se članovima Komisijskog povjerenstva na iščitavanje, te se utvrđuje datum obrane diplomskog rada (dva do tri tjedna nakon što mentor odobri konačnu verziju diplomskog rada).

 


Dokumenti