POPIS LITERATURE ZA POLAGANJE ISPITA IZ PRAVA KOPNENOG I ZRAČNOG PRIJEVOZA
 1. Radionov, N.: Odgovornost cestovnog prijevoznika za robu i poslovi osiguranja, Osiguranje XII-1/2008-09.
 2. Radionov Radenković, N.: Ugovor o prijevozu prema ZOO 2005: Pozadina izmjena“, Hrvatska pravna revija 5/2008.
 3. Radionov Radenković, N.: „Zaštita prava putnika u cestovnom prijevozu i uloga osiguranja“, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, br. 1-2/2008.
 4. Radionov, Nikoleta; Novačić, Tomislav: Aktualnosti u sustavu odgovornosti zračnog prijevoza – stari interesi i nova rješenja, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, br. 67-68/2002.
 5. Filipović, V.: Montrealska konvencija iz 1999. o međunarodnom zračnom prijevozu stupila na snagu, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu br. 1/2004.
 6. Radionov, N.; Kocijan, I.: „Prava putnika u slučaju uskraćenog ukrcaja, otkazanog leta ili dužeg kašnjenja leta (I dio)“, Hrvatska pravna revija 9/2009.
 7. Radionov, N.; Kocijan, I.: „Prava putnika u slučaju uskraćenog ukrcaja, otkazanog leta ili dužeg kašnjenja leta (II dio)“, Hrvatska pravna revija 10/2009.
 8. Radionov, Nikoleta: Restrukturiranje tržišta željezničkih usluga u Europskoj Uniji i nova Konvencija o željezničkom prijevozu (COTIF 1999), Zbornik  Pravnog fakulteta u Zagrebu, br. 3-4/2003.

 

 

Izvori prava

 

 • Zakon o željeznici, Narodne novine 123/2003, 30/2004, 79/2007.
 • Zakon o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu;  Narodne novine 87/96.
 • Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu, Narodne novine   132/98, 63/2008.
 • Zakon o obveznim odnosima (čl. 661-698 Ugovor o prijevozu), Narodne novine  35/2005, 41/2008.
 • Konvencija o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF) iz 1999., Narodne  novine – međunarodni ugovori 12/2000.
 • Konvencija o ugovoru za međunarodni prijevoz robe cestom (CMR), Službeni list  FNRJ – međunarodni ugovori 11/58.
 • Konvencija o ugovoru o međunarodnom prijevozu putnika i prtljage cestom, Narodne novine – međunarodni ugovori 12/93
 • Konvencija o ujednačavanju određenih pravila za međunarodni zračni prijevoz, Narodne novine – međunarodni ugovori 9/2007.