Teme i raspored predavanja 2022.

1. predavanje (petak, 16.12.2022., 17.30.-20.30)

a) Važnost djelatnosti osiguranja i pravnog uređenja odnosa koji proizlaze iz te djelatnosti

b) Izvori i načela prava osiguranja

 

Prof.dr.sc. J. Marin 

 

     2. i 3. predavanje (subota, 17. 12. 2022., 9.00-11.15 i 12.00-14.15)

     a) Ugovor o osiguranju općenito

     b) Osiguranje imovine

     c) Životno osiguranje

Prof.dr.sc. J. Marin

     4. i 5. predavanje (subota, 21.1.2023., 9.00-11-15 i 12.00-14.15)

     a) Osiguranje odgovornosti (osnovna obilježja i podjela)

     b) Posebno o osiguranju vlasnika motornih vozila od odgovornosti za                     štete nanesene trećim osobama

     c) Risk management i osiguranje

Prof.dr.sc. J. Marin

     6. predavanje (subota, 28.1.2023., 12.00-14.15)

     a) Izvansudsko rješavanje sporova iz osiguranja

     b) Osiguranje u praksi Suda EU i Vrhovnog suda RH

Prof.dr.sc. J. Marin
   
   

Repozitorij