Informacije o kolegiju

POMORSKO PRAVO I - POMORSKI PRIJEVOZI

 

Kroz nastavu iz kolegija Pomorsko pravo I – pomorski prijevozi student dobiva neophodna saznanja o pravnom uređenju pomorskog transporta. Poznavanje pravnog uređenja prijevoza stvari i putnika neophodno je za cjelovito izučavanje trgovačkog prava, odnosno pravnih odnosa do kojih dolazi prilikom kupoprodaje roba i usluga. Ovaj kolegij usko je vezan s kolegijem Pomorsko pravo II –  odgovornost brodovlasnika, s kojim se nadopunjuje i čini sustavnu i cjelovitu analizu pravnog uređenja sustava brodarskog poduzetništva.

Način provjere znanja je usmeni skupni ispit iz kolegija Pomorsko pravo I – pomorski prijevozi i Pomorsko pravo II –  odgovornost brodovlasnika.

Preduvjet za izlazak na skupni ispit je pozitivno ocijenjen seminarski rad koji se odnosi na temu iz bilo kojeg od ova dva kolegija. Temu rada student izabire uz prethodnu konzultaciju s izabranim mentorom/ispitivačem.

 

Popis tema predavanja i predavača dostupan je u pod-linku Predavanja.

Popis literature dostupan je u pod-linku Literatura.

 


Repozitorij