Upitnici zadovoljstva polaznika

U repozitorijima na tekućoj stranici dostupni su rezultati ispitivanja zadovoljstva polaznika kolegija koje predaje Katedra u tekućoj akademskoj godini te prethodnim akademskim godinama.


Ankete zadovoljstva - kolegij: Pravo osiguranja
Ankete zadovoljstva - kolegij: Pomorsko i općeprometno pravo - predavanja
Ankete zadovoljstva - kolegij: Pomorsko i općeprometno pravo - seminar
Ankete zadovoljstva - kolegij: Pomorsko i općeprometno pravo - vježbe
Ankete zadovoljstva - predavanja, poslijediplomski studij
Ankete zadovoljstva - Napredni seminar za diplomante