Pomorsko pravo I
Studij: Pravo društava i trgovačko pravo - 1. semestar
Šifra: 166818
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Nikoleta Radionov Karlović
prof. dr. sc. Jasenko Marin
Osnovni podaci
Pomorsko pravo I Pravo društava i trgovačko pravo - 1. semestar
5.0 166818
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Nikoleta Radionov Karlović

Utorak, 14-15h, TRH3, 22/1

Trg Republike Hrvatske 3, soba 22/I.
prof. dr. sc. Jasenko Marin

Ponedjeljkom u 9:30 sati, HOTO centar, Savska 32, Zagreb, ured broj 926 (9. kat)

Trg Republike Hrvatske 3, soba 12
Literatura
OBVEZNA: Pavić, D.; Pomorsko imovinsko pravo; Split (2006), str. 70-266
OBVEZNA: Marin, J.; Ugovori o prijevozu putnika i prtljage morem; Zagreb (2005), str
OBVEZNA: Marin, J.; Pravno uređenje hipoteke na brodu u Republici Hrvatskoj, Poredbeno pomorsko pravo - Comparative Maritime Law, 43, 159 (2005); (2005), str. 25.-57
OBVEZNA: Marin, J.; Privilegiji na brodu - sigurnost i neizvjesnost u isto vrijeme, Liber amicorum; , str
OBVEZNA: Gavella, N.; Građansko pravo u razvoju; Zagreb (2007), str. 369-409
OBVEZNA: Pomorski zakonik (pročišćeni tekst); , str
OBVEZNA: Materijali s predavanja; , str
PREPORUČENA: Pavić, D.; Prijevoz kontejnerima; Zagreb (1983), str
PREPORUČENA: Tetley, W.; Marine Cargo Claims; Toronto (1988), str
Opis predmeta
Analiziraju se odredbe međunarodnih izvora prava, u prvom redu konvencija i protokola, koji uređuju pitanja prijevoza stvari, putnika i prtljage morem. U skladu s tim, materija koja se proučava podijeljena je na tematske cjeline - pojedine unifikacijske pomorskopravne instrumente. Svaka tematska cjelina podijeljena je na više tematskih jedinica - pojedinih specifičnih pitanja koja se uređuju konkretnim međunarodnim ugovorom vezanim uz prijevoz stvari, putnika i prtljage morem. Posebna pažnja posvećuje se primjeni i tumačenju ovih ugovora u sudskoj i arbitražnoj praksi.
Tematske cjeline: Uvod u pravo pomorskih prijevoza. Međunarodna konvencija za izjednačavanje nekih pravila o teretnici 1924 (Haška pravila). Protokol iz 1968. o izmjeni Međunarodne konvencije za izjednačavanje nekih pravila o teretnici 1924. (Visbyska pravila). Protokol 1979 o izmjeni Međunarodne konvencije za izjednačavanje nekih pravila o teretnici iz 1924 kako je izmijenjena Protokolom iz 1968. (SDR Protokol). Konvencija UN o prijevozu robe morem 1978 (Hamburška pravila). Konvencija UN o prijevozu robe u cijelosti ili djelomično morem 2009 (Rotterdamska pravila). Multimodalni prijevoz robe morem. Prijevoz putnika i prtljage morem.
Ciljevi su: Razumjeti svrhu i način odvijanja međunarodnog pomorskog prijevoza. Razumjeti položaj, svrhu i način realizacije ugovora o prijevozu stvari morem u okviru realizacije međunarodne distancione kupoprodaje. Usvojiti bitne elemente i način realizacije ugovora o prijevozu putnika i prtljage morem. Razlikovati rješenja različitih unifikacijskih instrumenata u području ugovora o prijevozu stvari, putnika i prtljage morem.
Ispitni rokovi
Obavijesti