Pravo osiguranja
Studij: Fiskalni sustav i fiskalna politika - 1., 2. semestar
Šifra: 166946
ECTS: 4.0
Nositelji:
Osnovni podaci
Pravo osiguranja Fiskalni sustav i fiskalna politika - 1., 2. semestar
4.0 166946
Literatura
Branko Jakaša:; Pravo osiguranja, II. izdanje; Zagreb 1984 (1984), str..; str. 1-18, 37-301, 399-425
Opis predmeta
1. Općenito o osiguranju
Razvoj instituta osiguranja. Gospodarski značaj osiguranja. Organizacija osiguranja. Pravna vrela i unifikacija prava osiguranja.
2. Osiguranje u Hrvatskoj
Izvori. Pravila i tarifa osiguravajućih trgovačkih društava. Reosiguranje.
3. Ugovor o osiguranju
Karakteristike ugovora. Stranke ugovora. Sklapanje ugovora. Polica osiguranja. Prijenos ugovora. Prestanak ugovora. Ništavost i suspenzija ugovora.
4. Elementi osigurateljskog odnosa
Rizik. Predmet osiguranja. Premija. Svota osiguranja i vrijednost osiguranog interesa. Osigurani slučaj.
5. Prava i obveze stranaka
Obveza ugovarača osiguranja. Obveza osiguranika. prava i obveze osiguratelja. Reosiguranje. Zastara.
6. Dobrovoljno osiguranje
Imovinsko osiguranje. Transportno osiguranje (Plovidbeno). Osobno osiguranje.
7. Obvezno osiguranje
Osiguranje putnika u javnom saobraćaju. Osiguranje od odgovornosti u cestovnom saobraćaju. Osiguranje korisnika zrakoplova od odgovornsoti za štete pričinjene trećim osobama.
Ispitni rokovi
Obavijesti