Obavijesti
PRELISTAJTE KNJIGU "EUROPSKO...
U dokumentu pod nazivom „Europsko prometno pravo – pregled“ (na dnu stranice u Repozitoriju) svi zainteresirani čitatelji mogu dobiti kratki uvid u izgled knjige. Dokument sadrži izvadak iz knjige, u kojem se nalazi detaljni sadržaj knjige po svim poglavljima, predgovor urednika te popis kratica i popis više od sto presuda i odluka institucija Europske unije iz područja prometnog prava koje su u knjizi obrađene.   Knjigu možete nabaviti u Knjižari Pravnog fakulteta u Zagrebu, Trg maršala Tita 3 (dvorišni ulaz) ili putem narudžbenice koja se nalazi u repozitoriju dokumenata na dnu stranice.
Katedra za pomorsko i općeprometno pravo Vam s ponosom i zadovoljstvom objavljuje da su njezini članovi u suradnji s kolegama iz prakse i znanosti, u izdanju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, objavili  knjigu pod naslovom „Europsko prometno pravo“ . Knjiga je rezultat višegodišnjeg rada i znanstvenog istraživanja sedmero autora (Nikoleta Radinov, Tamara Ćapeta, Jasenko Marin, Božena Bulum, Ana Kumpan, Nikola Popović, Iva Savić) u području prometnog prava i politika Europske unije, ali i šire, obuhvaćajući pitanja tržišnog natjecanja, zaštite okoliša i prava putnika u pojedinim prometnim granama. " Uzimajući u obzir s jedne strane značenje prometne industrije za revitalizaciju domaćeg gospodarstva, a s druge strane imperative poznavanja prometnog prava EU za opstanak domaće prometne industrije u iznimno kompetitivnom okruženju, grupa autora ove knjige poduhvatila se nimalo lakog zadatka sveobuhvatnog prikaza pravne stečevine EU u području prometa. ... Cilj je ovog djela pojasniti čitatelju, koji se nađe u situaciji da u kratkom vremenu treba proniknuti u određeno pitanje ili područje europskog prometnog prava, kontekst u kojem se ono razvijalo, faze razvoja i probleme na koje se pritom nailazilo te razloge zbog kojih ono ima današnji sadržaj i značenje." (Iz Predgovora)   Knjigu možete nabaviti u Knjižari Pravnog fakulteta u Zagrebu (Trg maršala Tita 3, dvorište) ili putem narudžbenice ( u repozitoriju na dnu stranice).
Repozitorij