IUS COMMUNE-TEMELJI PRIVATNOPRAVNIH ZNANOSTI:
Ius commune-Temelji privatnopravnih znanosti
Ius commune-Temelji privatnopravnih znanosti
Studij: Europsko pravo - 1. semestar
Fiskalni sustav i fiskalna politika - 1. semestar
Građanskopravne znanosti i obiteljskopravna znanost - 1. semestar
Javno pravo i javna uprava - 1. semestar
Kaznenopravne znanosti - 1. semestar
Međunarodno javno i međunarodno privatno pravo - 1. semestar
Pravo društava i trgovačko pravo - 1. semestar
Šifra: 166746
ECTS: 4.0
Nositelji:
Osnovni podaci
Ius commune-Temelji privatnopravnih znanosti Europsko pravo - 1. semestar
Fiskalni sustav i fiskalna politika - 1. semestar
Građanskopravne znanosti i obiteljskopravna znanost - 1. semestar
Javno pravo i javna uprava - 1. semestar
Kaznenopravne znanosti - 1. semestar
Međunarodno javno i međunarodno privatno pravo - 1. semestar
Pravo društava i trgovačko pravo - 1. semestar
4.0 166746
Literatura
Opis predmeta
Svrha općeg predmeta poslijediplomskog doktorskog studija Ius commune - Temelji privatnopravnih
znanosti jest pružiti studentima uvod u znanstveni studij privatnog prava, posebice u njegove
pravnopovijesne, pravnokulturne i komparativnopravne aspekte. Putem analize tradicijskih europskih
integracijskih paradigmi privatnopravnog karaktera, počev od antičkog ius gentium, preko
srednjovjekovnog ius commune i novovjekovnih europskih građanskih kodifikacija, pa sve do
nastajućeg privatnopravnog poretka EU, navedeni predmet ima za svrhu prenijeti studentima
povijesna, pravnokulturna i komparativna znanja nužna za znanstveno i kritičko vrednovanje struktura
i funkcija europskih privatnopravnih sustava te uzroka i posljedica njihovih međusobnih sličnosti i
razlika, unifikacija i diverzifikacija. Pored toga, na osnovu analize odabranih temeljnih načela ius
commune - koja predstavljaju "zajednički nazivnik" suvremenih europskih privatnopravnih sustava -
studente bi se uvelo u znanstvene metode kritičkog preispitivanja kakorješenja sadržanih u pozitivnim
privatnopravnim sustavima, tako i mogućnosti stvaranja jedinstvenog europskog privatnopravnog
poretka. Navedeni opći predmet posebice bi trebalo preporučiti studentima privatnopravnih
smjerova doktorskog studija (građanskopravne i obiteljskopravna znanost; pravo društava i trgovačko
pravo) kao i studentima ostalih smjerova koji namjeravaju pisati disertaciju iz privatnopravne
problematike (npr. međunarodno privatno pravo; europsko privatno pravo i dr.)
Ispitni rokovi
Obavijesti