Predmeti koje izvode članovi Katedre za radno i socijalno pravo

Predmeti

specijalistički
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Pravo socijalne sigurnosti 1 7.0
0,0,0
INFO
Rad i socijalna sigurnost djece 1, 2 6.0
0,0,0
INFO
Radni odnosi državnih i javnih službenika 1 5.0
0,0,0
INFO
Radni odnosi državnih i javnih službenika -seminarski rad 1 5.0
0,0,0
INFO
Radno i socijalno pravo EU 2 6.0
0,0,0
INFO
Seminarski rad s konzultacijama 1 6.0
0,0,0
INFO
doktorski
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Europsko radno pravo i pravo socijalne sigurnosti 3 6.0
0,0,0
INFO
Pravo socijalne sigurnosti 2, 3, 4 4.0
1,0,0
INFO
Radni odnosi državnih i javnih službenika 1, 2, 3 3.0
1,0,0
INFO
Radni odnosi državnih i javnih službenika 1, 2, 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Seminar 1. 1 6.0
0,0,0
INFO
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Anti-discrimination Employment Law and Social Security Law 9 4.0
1,1,1
INFO
Antidiskriminacijsko radno i socijalno pravo 9 4.0
0,0,0
INFO
Međunarodno radno i socijalno pravo 9 4.0
0,0,0
INFO
Osnove radnog i socijalnog prava EU 9 4.0
0,0,0
INFO
Outline of EU Employment and Social Security Law 9 4.0
1,1,1
INFO
Pension Schemes 9 4.0
1,1,1
INFO
Radno i socijalno pravo 8 8.0
0,0,0
INFO
Radno i socijalno pravo - seminar 9 4.0
0,0,0
INFO
Radno i socijalno pravo - vježbe 8 2.0
0,0,0
INFO
Preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Diskriminacija i antidiskriminacijske politike 6 3.0
0,0,0
INFO
Mentorski rad 8 4.0
0,0,0
INFO
Radno i socijalno pravo 5 5.0
0,0,0
INFO
Radno i socijalno pravo - seminar 5 4.0
0,0,0
INFO
Diplomski sveučilišni studij socijalnog rada
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Diplomski rad 2 15.0
0,0,0
INFO
Mentorstvo i diplomski rad 2 10.0
0,0,0
INFO
Radno i socijalno pravo - seminar 1 4.0
0,0,0
INFO
Socijalno pravo 2 7.0
0,0,0
INFO
Preddiplomski stručni studij javne uprave i porezni studij
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Izrada završnog rada 6 9.0
0,0,0
INFO
Radno i socijalno pravo 4 7.0
0,0,0
INFO
Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Službeničko pravo 2 5.0
0,0,0
INFO
Službeničko pravo - seminar 2 4.0
0,0,0
INFO
Socijalno pravo 2 3.0
0,0,0
INFO