:
Osnove radnog i socijalnog prava EU
Osnove radnog i socijalnog prava EU
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 94483
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivana Grgurev
prof. dr. sc. Viktor Gotovac
prof. dr. sc. Ivana Vukorepa
Izvođači: doc. dr. sc. Iva Bjelinski Radić - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 26. 08. 2024.
  • 09. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Osnove radnog i socijalnog prava EU Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 94483
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ivana Grgurev

Ponedjeljkom od 14 sati. Konzultacije se održavaju online, zbog epidemiološke situacije, putem Google Meet linka: https://meet.google.com/iyf-vgpz-nzc

Trg Republike Hrvatske 14, soba 44
prof. dr. sc. Viktor Gotovac

Srijedom u 17 sati

Gundulićeva 10, soba 11
prof. dr. sc. Ivana Vukorepa

Četvrtkom u 11 sati.

Gundulićeva 10, soba 13
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Iva Bjelinski Radić (Predavanja)

U ak. god. 2023./2024. konzultacije se neće održavati zbog korištenja rodiljnog i roditeljskog dopusta. 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 40 (4. kat - potkrovlje)
Literatura
Anne C. L. Davies; EU Labour Law; Edward Elgar Publishing (2012), str. 131-140
Jaspers, Teun; Penning, Frans; Peters, Saskia (eds); European Labour Law; Intersentia (2019), str. 1-430, 477-488
Relevantna praksa Suda EU; , str
Opis predmeta
Uvod (povijesni razvoj, pravni izvori, nadležnost); Pojedinačni ugovor o radu; Radno vrijeme; Zabrana diskriminacije; Prestanak ugovora o radu; Sloboda udruživanja; Industrijske akcije; Zaštita radnika u slučaju prijenosa pogona i poduzeća; Sudjelovanje radnika u odlučivanju; Zaštita majčinstva i roditeljstva ( Rodiljni i roditeljski dopusti); Sloboda kretanja radnika; Socijalna sigurnost i prava na mirovinu
Ispitni rokovi
26. 08. 2024.
09. 09. 2024.
Obavijesti